22. prosince 2022
2 minuty čtení

Zastupitelstvo schválilo vyšší úvěr kvůli nákladným investicím

Zastupitelstvo Jihlavy schválilo na svém úterním zasedání záměr přijetí dalšího dlouhodobého úvěru ve výši 300 milionů korun a uložilo městským ekonomům zrealizovat průzkum trhu za účelem výběru nejvhodnější nabídky. 

Úvěr bude Jihlava potřebovat, protože plánuje realizovat strategické investiční akce, například výstavbu Horácké multifunkční arény, Centrálního dopravního terminálu nebo vodojemu Bukovno. Vzhledem k tomu, že celkové náklady těchto investic není možné pokrýt pouze z vlastních zdrojů, je podle zastupitelů žádoucí přijmout externí finanční zdroje ve výši 300 milionů korun. 

V současné době má Jihlava dva úvěry. Jeden revolvingový u ČSOB ve výši 100 milionů korun a druhý ve výši 600 milionů korun účelový na výstavbu Horácké multifunkční arény od České spořitelny. 

Dnes zastupitelé souhlasili s úvěrem vyšším o 300 milionů korun. Na základě závěrů jednání s bankami lze konstatovat, že další úvěr jsou ochotny a schopny městu poskytnout.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci
Foto: FB Horácká multifunkční aréna

Dále doporučujeme