07. srpna 2022
3 minuty čtení

Zajímá vás strategický plán Jihlavy? Přijďte se podívat a diskutovat

Počínaje zítřkem, pondělím 8. srpna, se můžete seznámit s prioritami budoucího rozvoje Jihlavy. Návrhová část dokumentu bude k nahlédnutí v prosklené buňce naproti Turistickému informačnímu centru na Masarykově náměstí, a to každý pracovní den kromě středy. Pracovníci oddělení strategického plánování zde budou v pondělí 8. a úterý 9. srpna od 8 do 18 hodin a ve čtvrtek 11. a pátek 12. srpna od 8 do 16 hodiny. Kromě toho si zde můžete o plánu pohovořit se samotnými tvůrci z oddělení strategického plánování jihlavského magistrátu nebo si zkusit tematickou interaktivní aplikaci a prozkoumat fiktivní příběhy z budoucnosti či prohlédnout panorama Jihlavy v roce 2040. Pro děti zde bude připravena k vyplnění také obrázková anketa.

Strategický plán nazvaný Jihlava 2032 vznikal dva roky se zapojením veřejnosti, odborných institucí, firem i neziskových organizací. Během tvorby se mapoval aktuální stav města i to, co je nutné udělat pro jeho správný rozvoj.

„Cíle jsou jasné, ale cesty jak jich dosáhnout, se mohou měnit. Návrh budoucího rozvoje je otevřený, živý dokument a během následujících deseti let bude tedy třeba společně s vámi, ale i odbornou veřejností jeho plnění pravidelně hodnotit, případně měnit. Přeji si, aby jakékoliv vedení radnice bylo takovému přístupu otevřené a ve vizi budoucí tváře Jihlavy jednotné,“ uvedla primátorka města Karolína Koubová.

Horizont dokumentu přesahuje dvě volební období a měl by tak být pro budoucí garnitury vodítkem, podle kterého je třeba posuzovat plánování aktivit a projektů. Výsledný návrh definuje čtyři prioritní směry, které jsou pro následujících 10 let klíčové: Naše Jihlava, Jihlava centrem Vysočiny, Udržitelná Jihlava a Digitální a moderní Jihlava.

„Chceme zdánlivě složitou problematiku strategického plánování přiblížit široké veřejnosti. Lidé, kteří v Jihlavě žijí, se mohou na budoucím rozvoji města podílet a zároveň mohou pomoci pohlídat politickou reprezentaci, aby respektovala jak odborné podklady, tak zájmy veřejnosti, které do tvorby Strategie vstoupily,” doplňuje vedoucí oddělení strategického plánování Anika Chalupská.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovy-oci