07. srpna 2022
3 minuty čtení

Zajímá vás strategický plán Jihlavy? Přijďte se podívat a diskutovat

Počínaje zítřkem, pondělím 8. srpna, se můžete seznámit s prioritami budoucího rozvoje Jihlavy. Návrhová část dokumentu bude k nahlédnutí v prosklené buňce naproti Turistickému informačnímu centru na Masarykově náměstí, a to každý pracovní den kromě středy. Pracovníci oddělení strategického plánování zde budou v pondělí 8. a úterý 9. srpna od 8 do 18 hodin a ve čtvrtek 11. a pátek 12. srpna od 8 do 16 hodiny. Kromě toho si zde můžete o plánu pohovořit se samotnými tvůrci z oddělení strategického plánování jihlavského magistrátu nebo si zkusit tematickou interaktivní aplikaci a prozkoumat fiktivní příběhy z budoucnosti či prohlédnout panorama Jihlavy v roce 2040. Pro děti zde bude připravena k vyplnění také obrázková anketa.

Strategický plán nazvaný Jihlava 2032 vznikal dva roky se zapojením veřejnosti, odborných institucí, firem i neziskových organizací. Během tvorby se mapoval aktuální stav města i to, co je nutné udělat pro jeho správný rozvoj.

„Cíle jsou jasné, ale cesty jak jich dosáhnout, se mohou měnit. Návrh budoucího rozvoje je otevřený, živý dokument a během následujících deseti let bude tedy třeba společně s vámi, ale i odbornou veřejností jeho plnění pravidelně hodnotit, případně měnit. Přeji si, aby jakékoliv vedení radnice bylo takovému přístupu otevřené a ve vizi budoucí tváře Jihlavy jednotné,“ uvedla primátorka města Karolína Koubová.

Horizont dokumentu přesahuje dvě volební období a měl by tak být pro budoucí garnitury vodítkem, podle kterého je třeba posuzovat plánování aktivit a projektů. Výsledný návrh definuje čtyři prioritní směry, které jsou pro následujících 10 let klíčové: Naše Jihlava, Jihlava centrem Vysočiny, Udržitelná Jihlava a Digitální a moderní Jihlava.

„Chceme zdánlivě složitou problematiku strategického plánování přiblížit široké veřejnosti. Lidé, kteří v Jihlavě žijí, se mohou na budoucím rozvoji města podílet a zároveň mohou pomoci pohlídat politickou reprezentaci, aby respektovala jak odborné podklady, tak zájmy veřejnosti, které do tvorby Strategie vstoupily,” doplňuje vedoucí oddělení strategického plánování Anika Chalupská.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovy-oci
 

Dále doporučujeme


Ulice Jana Masaryka se proměnila v barevnou promenádu. Festival Landscape chce otevřít diskuzi o veřejném prostoru

Ulice Jana Masaryka se proměnila v barevnou promenádu. Festival Landscape chce otevřít diskuzi o veřejném prostoru

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otevřela pět výstav, včetně zvukové

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otevřela pět výstav, včetně zvukové

Landscape festival: nevšední instalace v ulicích Jihlavy

Landscape festival: nevšední instalace v ulicích Jihlavy

V Jihlavě bude v létě zavřený jeden vjezd na náměstí kvůli propadlé komunikaci

V Jihlavě bude v létě zavřený jeden vjezd na náměstí kvůli propadlé komunikaci

Den otevřených zahrad na Vysočině už příští víkend

Den otevřených zahrad na Vysočině už příští víkend

Vysočina chce letos nabídnout další dotace na kotle pro rodiny s nízkými příjmy

Vysočina chce letos nabídnout další dotace na kotle pro rodiny s nízkými příjmy

Pátrání po zmizelém traktoru se proměnilo  v hledání jehly v kupce sena

Pátrání po zmizelém traktoru se proměnilo v hledání jehly v kupce sena