16. června 2022
3 minuty čtení

Vysoká škola polytechnická Jihlava má nového rektora

Vedení jediné veřejné vysoké školy Kraje Vysočina převezme po prof. Václavu Báčovi, který stál v čele školy od roku 2014, dosavadní prorektor doc. Zdeněk Horák. Nový rektor byl jmenován prezidentem ČR Milošem Zemanem tento týden, jeho funkční období začne 24. července 2022 a potrvá do roku 2026.

Doc. Zdeněk Horák v roce 2001 vystudoval biomedicínské a rehabilitační inženýrství na ČVUT v Praze. Své doktorské studium v oboru biomechaniky absolvoval tamtéž. V roce 2015 se habilitoval na své alma mater docentem v oboru aplikované mechaniky. Dlouhodobě se zabývá mimo jiné materiálovým výzkumem, návrhem, konstrukcí a testováním strojních součástí a zdravotnických prostředků. Od roku 2014 působí jako soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky. Vyučuje také na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

 „Budu podporovat veškeré smysluplné snahy o rozšíření portfolia studijních programů na VŠPJ, aby byli naši absolventi vysoce ceněnými odborníky u technologicky vyspělých zaměstnavatelů,“ přiblížil nově jmenovaný rektor své priority.

Mezi další cíle patří také posílení spolupráce s aplikační sférou, odborný a kvalifikační růst pracovníků školy nebo podpora výstavby nových vysokoškolských kolejí.

Zdroj: www.vspj.cz

Dále doporučujeme