12. září 2023
2 minuty čtení

VŠPJ spustila přijímací řízení pro magisterské studium Sociální práce v péči o duševní zdraví

Včerejším dnem spustila Vysoká školy polytechnická přijímací řízení pro navazující magisterské studium programu Sociální práce v péči o duševní zdraví na Katedře sociální práce VŠPJ. Stalo se tak pár dní poté, co VŠPJ získala akreditaci od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Uchazeči o studium v nově akreditovaném magisterském programu mohou podávat přihlášky do 12. října 2023. Ti, kteří budou ke studiu přijati a zapíší se ke studiu do 20. října 2023, mohou začít výuku již 4. listopadu 2023.

Navazující magisterský studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví bude vyučován v kombinované formě, tzn. o sobotách, a bude zaměřen na prohloubení znalostí sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví.

„Program reaguje na potřeby vyplývající z reformy psychiatrické péče v České republice. Jeho absolventky a absolventi budou kompetentní k výkonu sociální práce v zařízeních sociální a zdravotní péče zaměřených na duševní zdraví, v organizacích státní správy a samosprávy a nestátních neziskových a církevních organizacích.“ uvádí Markéta Dubnová, vedoucí Katedry sociální práce VŠPJ.

Zdroj a foto: Vysoká škola polytechnická Jihlava