23. prosince 2022
2 minuty čtení

Vedoucí Katedry technických studií VŠPJ Radek Kolman se stal docentem

Na základě úspěšné obhajoby absolvoval Doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. habilitační řízení a 1. prosince 2022 byl jmenován docentem v oboru Dopravní systémy a technika.

Radek Kolman působí v rámci své akademické práce kromě Vysoké školy polytechnické Jihlava také jako vyučující předmětu Numerické metody v mechanice na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. V listopadu 2022 na této fakultě obhájil svoji habilitační práci Pokročilé numerické metody pro modelování šíření elastických vln v pevných látkách a dynamických kontaktních problémů.

Radek Kolman je akademickým pracovníkem Katedra technických studií VŠPJ od roku 2018. Vedoucím katedry byl jmenován 25. července 2022. Funkci převzal po současném rektorovi Zdeňku Horákovi, na jehož práci i práci jeho předchůdců plně navazuje. Cílem jeho působení na pozici vedoucího katedry je dlouhodobý a strategický rozvoj technických studijních programů respektující aktuální potřeby regionu. Podporuje dynamický rozvoj regionu například v oblasti Průmyslu 4.0. nebo zavádění nových trendů v informatice. Zaměřuje se také na intenzivní spolupráci s průmyslovými a technologickými partnery a na činnosti v oblasti základního a aplikovaného výzkumu.

Zdroj a foto: Vysoká škola polytechnická Jihlava