31. srpna 2023
2 minuty čtení

Ulička, kterou mnozí Jihlavané nazývají pro...čůraná, nabízí výstavní prostory

Na dobu tří měsíců nabízí Galerie Nonstrop výstavní prostory ve veřejném prostoru. Umělcům budou uhrazeny náklady na materiál, cestovné a vyplacena odměna.

Ve veřejném prostranství v památkové zóně historického centra města Jihlavy propojující hlavní náměstí s hradebním prostorem u kostela sv. Jakuba se nechází ulice, kterou mnozí Jihlavané dodnes nazývají jako pro...čůranou.
Kromě pachu, který už je víceméně minulostí, je ulička charakteristická středověkým velmi úzkým půdorysem a zachovalými členitými fasádami historických domů.

Galerie nabízí případnému zájemci o vystavení svého díla odměnu ve výši 5 000 Kč, uhrazení nákladů na materiál a cestovné do maximální výše 15 000 Kč.

Instalace po dobu výstavy bude pod dohledem kamerového systému Městské policie Jihlava a sama ulička se na noc zavře. Při instalaci musí být zachována průchodnost uličky v šířce alespoň jednoho metru.

Návrhy by měly obsahovat koncept uměleckého projektu nejlépe s obrazovou dokumentací, koncept doprovodných programů v průběhu výstavy, ekonomickou rozvahu uměleckého projektu a stručný životopis. Návrhy uměleckých projektů lze zaslat na adresu Brána Jihlavy, příspěvková organizace, Divadelní 1365/4, 586 01 Jihlava nebo na e-mail: office@branajihlavy.cz.Termín uzávěrky je 30. září 2023.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci
Foto: Anna Rásochová