05. října 2022
3 minuty čtení

Svůj talent a kreativitu předvedou v jihlavském DKO děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko Jihlava při Oblastní charitě Jihlava pořádá po dvouroční pauze 13. ročník taneční soutěže Amen Khelas – Všichni tančí 2022. Soutěž se koná 13. října 2022 od 15 hodin v DKO Jihlava. Projekt byl podpořen Krajem Vysočina, z programu Bavíme se na Vysočině 2022. Akce je přístupná široké veřejnosti.

„Tradičně nazvaná taneční soutěž Amen Khelas se rozšířila o český překlad hlavně z důvodu podpory všech mezilidských vztahů, vzájemného pochopení a spolupráci napříč národnostmi, a to především prostřednictvím tance. Vystoupí zde děti a mládež ze sociálně znevýhodněného
prostředí s romskými, ale i moderními tanci,“ dodává Irena Miklóšová, koordinátorka
soutěže.

Účast přislíbilo kromě pořádajícího NZDM ERKA Jihlava dalších 10 zařízení, které se věnují dětem a mládeži nejen v regionu Vysočina: NZDM ESKO Žďár nad Sázavou, NZDM Drom Brno, Spolek Loly Ruža Luže u Chrudimi, Komunitní centrum Kamas Lačo Dživipen Brno, NDZM Centrum 5KA Rychnov nad Kněžnou, Armáda Spásy – NDCM Dživipen Brno, NZDM Ambrela Třebíč, Výchovný ústav ZŠ, SŠ a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, NZDM Maják Luka nad Jihlavou, Spolek AV-Amari Vysočina.

Tříhodinová soutěž plná tance


„Soutěž bude probíhat tři hodiny, které budou zaplněny vystoupením tanečních skupin. Dělá nám radost, že i po delší odmlce mají klienti služeb zájem o účast na taneční soutěži, která se stala pro naše zařízení tradicí. Pro děti a mladé je to dobrý prostředek k motivaci, aby ukázali
svůj talent a kreativitu,“ doplňuje dále Miklóšová. Do poroty soutěže usednou ředitelka Oblastní charity Jihlava Ing. Hana Fexová, člen Rady města Jihlavy pro oblast školství, kultury a tělovýchovy a pro oblast sociálních věcí Bc. Daniel Škarka, za oddělení Náhradní rodinné péče Bc. Dana Živnůstková, trenérka z tanečního spolku Hotch Potch Veronika Bílková a Michal Čapek, bývalý účastník a výherce taneční soutěže Amen Khelas. Závěrem celé soutěže a odměnou všem zúčastněným bude vystoupení taneční soutěže Street
Busters Jihlava.

Zdroj: Oblastní charita Jihlava