19. září 2023
2 minuty čtení

Středoškoláku, máš na Vysočině své oblíbené místo? Vyhraj díky němu tisíce!

Stejně jako v minulých dvou letech, i v roce 2023 dává Kraj Vysočina možnost studujícím na středních školách zapojit se do atraktivní soutěže a představit svůj vlastní nápad prostřednictvím mapového příběhu – aplikace StoryMaps. Tématem letošního ročníku soutěže bylo zvoleno objevování netradičních a utajených míst v regionu a jejich představení coby turistických cílů zejména mladé generaci návštěvníků Kraje Vysočina.

Cílem celého  je jednak přiblížit a zatraktivnit středoškolačkám a středoškolákům možnosti používání map, kartografie, geografie a obecně práci s prostorovými daty a také jim dát příležitost zpracovat a prezentovat vlastní nápad či projekt, v rámci kterého představí ostatním, jak atraktivně  a netradičně strávit tři dny v našem regionu  podle své vlastní tvořivosti.

Tentokrát jsme zvolili téma, které dává šanci všem soutěžícím zamyslet se nad turistickým potenciálem našeho kraje z vlastní perspektivy, naučit se svůj nápad zajímavě prezentovat pomocí mapy a vzhledem k tomu, že kraj problematiku turismu a cestovního ruchu aktivně řeší, nejlepší návrhy budou dále rozpracovány a propagovány krajskou organizací Vysočina Tourism,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina pro oblast školství a informačních technologií Jan Břížďala.

Nejzajímavější návrhy budou pořadatelem soutěže oceněny (mezi prvních 5 nejlepších návrhů budou rozděleny poukázky ALZA v celkové hodnotě 27 000 Kč) a stanou se inspirací pro reálnou nabídku turistických aktivit v kraji.

Zdroj a foto: Kraj Vysočina