15. října 2022
3 minuty čtení

Smrčenská ulice v Jihlavě bude bezpečnější. Plánované stavební úpravy vycházejí na 27,7 milionu

Nový chodník, LED osvětlení i odvodnění kanalizace. To jsou stavební úpravy, na nichž se začně tento měsíc pracovat ve Smrčenské ulici. Chodník bude dlouhý asi 657 metrů a naváže na stávající v ulici Slavíčkova – u zastávky MHD a skončí u ulice Šafaříkova. „Podél trasy necháme osadit i nové veřejné osvětlení se svítidly s LED zdroji a také doplníme odvodnění komunikace. Máme navrženy nové uliční vpusti a retenční nádrž. Hotovo by mělo být do 15. června příštího roku,“ uvedl k plánované akci náměstek primátorky Petr Ryška. Náklady celé stavby jsou vyčísleny na 27,7 milionu korun bez DPH.

Součástí stavby bude i rekonstrukce stávajícího a v současné době už nevyhovujícího vodovodu. V rámci oprav dojde i k propojení všech stávajících vodovodních přípojek. Celková délka nového litinového potrubí bude asi 625 metrů.

Se stavbou pomůže dotace

Rekonstrukce se skládá ze dvou vodovodních řadů a tří propojů. Řad 1 začne napojením na stávající vodovod v ulici Smrčenská v blízkosti ulice Sokolovská a ukončen bude v napojení na stávající vodovod v křižovatce ulic Smrčenská a Příční. Řad 2 začne napojením na řad 1 v křižovatce ulic Smrčenská a 5. května a ukončen bude v křižovatce ulic 5. května a 8. března. Součástí jsou i propoje od ulic Šafaříkova, Sládkova a Mánesova. Hotovo by mělo být do 30. září 2023.

První část stavby, tedy vybudování nového chodníku a osvětlení, je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa. Jeho součástí jsou také další opatření zaměřená na bezpečnější pohyb chodců v ulicích 5. května, Kosovská, Pod Příkopem, Znojemská a v lokalitě Lesnov. Schválená výše dotace na projekt Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa je 23,1 milionů korun.

Zdroj:  www.jihlava.cz/jezkovyoci