26. srpna 2022
3 minuty čtení

Seznamte se s návrhem na úpravy okolí kolem Kronospanu a diskutujte s městem i zástupci firmy

Pokud vás zajímají úpravy okolí výrobní haly Kronospan, můžete přijít veřejně diskutovat se zástupci firmy, města Jihlavy i autory vyhotoveného návrhu. Veřejná diskuze se uskuteční 31. srpna v DIODu. Začátek je naplánován na 16:30 hodin. Navrhované změny by měly odlehčit nákladní dopravě, vytvořit bezpečné pěší trasy v okolí areálu a zlepšit podmínky pro cyklisty.

Jihlava má k dispozici studii na změnu okolí výrobní haly Kronospan. Dokument vzešel ze soutěže, kterou vyhlásila a financovala jihlavská firma. Navrhované změny ve studii by měly odlehčit nákladní dopravě, vytvořit bezpečné pěší trasy v okolí areálu a zlepšit podmínky pro cyklisty. „Studie navrhuje také zkvalitnění prostoru autobusové zastávky, kde by mohl být kiosek pro prodej kávy nebo pečiva i s posezením,“ přiblížil změny vedoucí Útvaru městského architekta Aleš Stuchlík.

Estetika, ekologie i funkčnost

Návrh se zabývá také dešťovou vodou a kvalitními podmínkami pro růst rostlin. Ať už se jedná o množství nově navržených stromů, nebo o popínavé rostliny na fasádách či travobylinné záhony, které zvýší jak atraktivitu, tak biodiverzitu prostoru v okolí továrny. „Návrh úpravy předprostoru areálu přináší výraznou proměnu k lepšímu nejen po estetické a ekologické, ale i funkční stránce. Přitom se rozsahem a charakterem úprav jedná o realizovatelnou investiční akci,“ uvedl k vítěznému návrhu městský architekt Aleš Stuchlík.

Kvalita veřejného prostoru

Firma Kronospan je coby zaměstnavatel přibližně sedmi set lidí v Jihlavě jednou z největších místních firem. Provoz takto rozsáhlého podniku s sebou nese i jevy, jako je zvýšený dopravní provoz nebo prašnost, které ovlivňují kvalitu životního prostředí v jejím okolí. Společným zájmem města i firmy je důsledky těchto jevů co nejvíce zmírnit. Vznikající návrh revitalizace okolí výrobního areálu firmy si klade za cíl zejména reálné pozvednutí kvality veřejného prostoru v bezprostředním okolí továrny.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci
Foto: redakce

 

Dále doporučujeme