19. srpna 2022
1 minuta čtení

Sejdeme se na hřbitově

...psal své milé Jiří Kroupa v legendární komedii Marečku, podejte mi pero. I my vás zveme na netradiční procházku 23. srpna přímo na Ústřední hřbitov v Jihlavě, který je místem odpočinku také mnoha význačných osobností Jihlavy. V areálu hřbitova rovněž najdeme řadu umělecky hodnotných náhrobků, včetně několika zajímavých sochařských děl.

Procházkou vás provede jihlavský badatel a předseda Spolku pro starou Jihlavu pan Vilém Wodák. Sraz účastníků je v 16.00 hodin u hlavní brány hřbitova. Vstupenky si můžete zakoupit i na některém z turistických informačních center - na radnici či Bráně Matky Boží.

Vstupenku nutno zakoupit nejpozději 60 minut před zahájením prohlídky.

Zdroj: www.dojihlavy.cz