07. května 2022
4 minuty čtení

Řekněte nám, co vám v okolí školy vadí. Žáci "Rošárny" diskutovali s architekty

Je to dva roky, kdy žáky ze Základní školy E. Rošického navštívili  architekti a zástupci města se zajímavou výzvou – řekněte nám, co vám v okolí školy vadí, a my podle toho připravíme projekt revitalizace. V ten moment začala unikátní spolupráce, jejíž výsledky byly zapojeným žákům tento týden prezentovány.

Na revitalizaci území Sídliště I. včetně okolí ZŠ E. Rošického má město připraveno přes 40 milionů korun. Architektonická studie má čtyři části – úpravu blízkého okolí školy, areálu před školou, za školou a blízkého parku. Žáci si při prezentaci zahráli na zastupitele a hlasovali o tom, kterou úpravu v rámci stanoveného rozpočtu preferovat. Po věcné diskuzi nakonec odhlasovali, že prioritou je prostor před školou.

„V rozpočtu jsou zatím finance jenom na jednu ze čtyř částí revitalizace, tak mi přišlo fér – když už nad tím děti strávily tolik času, aby měli šanci vyjádřit svůj pohled na to, co realizovat v první fázi. Ačkoliv bylo hlasování ze své podstaty  symbolické, musím říci, že díky argumentům, které předložily při diskuzi, tak bude mít pro naše rozhodnutí velkou váhu. Spolupráce se žáky nám přinesla opravdu mnoho. Jelikož se v tomto prostoru pravidelně pohybují, tak dokážou pojmenovat situace, které si někdy ani zkušený architekt nedokáže představit. Navíc je vidět, že je tato spolupráce baví, jsou skvěle komunikativní, diskutují a nebojí se vyrušit,“ uvedl hlavní nositel projektu, náměstek pro oblast životního prostředí a plánování města Vít Zeman.

V dubnu minulého roku se ke studii mohli vyjádřit obyvatelé blízkého okolí. Během roku byly jejich podněty do dokumentů zapracovány, samotná přestavba by měla začít v příštím roce, a to i kvůli častým haváriím na vodovodním potrubí v ulici E. Rošického. Na přelomu května a června se ještě uskuteční prezentace práce veřejnosti a rodičům dětí.

Trnem v oku je zejména dopravní situace

Základní škola E. Rošického je ohraničena ulicemi Jiráskova, E. Rošického, Hamerníkova a Erbenova. Budova školy je propojena se školkou, bazénem, fotbalovým stadionem a sousedí s parkem, několika obchody a obytnou čtvrtí. Tato část města je plná aktivit a disponuje veřejným prostorem, který má nevyužitý potenciál. Trnem v oku je místním obyvatelům zejména dopravní situace před školou, ale i bezdomovci v blízkém parku nebo rozbité chodníky. Žáci mají oddělenou jídelnu od budovy školy, takže chodí na oběd často v pantoflích – nehledě na počasí. Na velkém prostoru před vchodem zase není dostatek pobytových míst, takže je využíván jen jako průchozí cesta.

Revitalizaci okolí ZŠ E. Rošického zpracovali Ing. Ján Augustín a Ing. Anna Petříková z brněnského ateliéru Divo. Ti navrhují v předprostoru školy prodloužit zastřešený vstup a propojit ho s budovou jídelny, venku vybudovat místo pro posezení a stojany na kola. Areál navrhují oddělit živým plotem a vstup, stejně jako vjezd do zadní části, povolit pouze po načtení přístupové karty. Součástí má být také socha odkazující na atleta Evžena Rošického.

S projektem je možné se seznámit na stránkách magistrátu města Jihlavy jihlava.cz/uma-projekty.

Zdroj: www.jihlava.cz