29. března 2022
4 minuty čtení

Raná péče jezdí na Jihlavsku do sedmi rodin. Podporuje děti s postižením i jejich rodiče

Když se v rodině narodí dítě s postižením, život celé rodiny se od základů změní. Ocitají se v situaci, kterou (většinou) nečekali, nechtěli a neplánovali. V hlavě jim vyvstává spousta otazníků, pochyb, informací a vedle prvotního šoku a trápení, musejí samozřejmě co nejlépe zvládat péči o své děti.

Naštěstí ale již několik let funguje terénní služba rané péče, která pomáhá bezplatně přímo v rodině vyrovnat se se složitou životní situací. Na Jihlavsku jezdí poradkyně ze Společnosti pro ranou péči aktuálně do sedmi rodin, kde mají dítě se závažným zrakovým nebo kombinovaným postižením.

Jihlavský region a velká část kraje Vysočina spadají pod Společnost pro ranou péči v Brně. V tuto chvíli jezdí poradkyně ze Společnosti pro ranou péči na Vysočině do 34 rodin, kde se děti potýkají s vážným zrakovým či kombinovaným postižením. Přímo v Jihlavě a okolí se jedná o 7 rodin. Další dvě rodiny čekají na zařazení do této služby. Pro představu, v roce 2021 realizovaly poradkyně na Vysočině celkem 186 konzultací nebo návštěv v rodinách.

Poradkyně rané péče začne jezdit do rodiny poté, co rodina sama společnost kontaktuje s žádostí o tuto službu. A ačkoli je dnes již osvěta úplně někde jinde než před lety, pořád ještě existují rodiny, které by mohly této úžasné pomoci v začátcích využívat, ale nevědí o ni. Pokud rodina není sama o této možnosti informována, dozví se o ní většinou od lékařů, ale není to rozhodně pravidlem.

Poradkyně zapůjčuje hračky a pomůcky, pomáhají
s rozvojem dítěte

Poradkyně navštěvuje rodinu podle dohodnutých intervalů přímo v rodině, v prostředí, kde se děti, které tuto podporu potřebují, cítí nejlépe. Podle typu zrakového a kombinovaného postižení a také podle toho, na čem se s rodičemi poradkyně domluví, vozí do rodiny bezplatně různé hračky, pomůcky a vychytávky,  které si rodina půjčí a nemusí je kupovat. Některé speciální pomůcky jsou totiž finančně nákladné, a ne vždy je potřeba, aby je rodiče museli hned pořizovat. 

Velká psychická podpora pro rodiče
i sourozence 

Důležitou součástí této služby je nejen podpora vývoje dítěte, ale celé rodiny, neboť příchod dítěte s postižením do rodiny představuje náročnou životní situaci, se kterou se musí zejména v začátních všichni členové rodiny popasovat. Poradkyně proto část své zhruba dvou až tříhodinové konzultace v rodině věnuje dítěti, ale část i rodičům, se kterými řeší jejích pocity, emoce, starosti, ale časem i radosti z vývojových úspěchů dítěte.

První roky života jsou nejdůležitější

Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky života. Právě v období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Přestože mozek je schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném dětství. Služba rané péče je proto rodinám poskytována od narození do sedmi let věku dítěte zcela zdarma.

Autor: Ivon Kavalierová, foto a video: Společnost pro ranou péči, pobočka Brno