18. srpna 2022
2 minuty čtení

Půlmilionová dotace z Kraje pomůže v ZOO s výměnou rákosové krytiny

Kraj Vysočina a Město Jihlava mají od roku 2015 uzavřené memorandum o vzájemné spolupráci. Společně podporují činnost dvou návštěvnicky nejatraktivnějších organizací ve městě, a sice jihlavskou zoo a Horácké divadlo.  Krajské zastupitelstvo bude v září rozhodovat o půlmilionové pravidelné dotaci pro jihlavskou ZOO, která krajské peníze využívala pravidelně na modernizaci ubikací pro zvířata. V letošním roce dotace pomůže s výměnou rákosové krytiny na objektu zázemí pro návštěvníky v Africké vesnici Matongo, která začala sloužit už v roce 2004.

„V minulosti Kraj Vysočina spolufinancoval například výstavbu voliér pro dravé ptáky a sovy, umístění cykloboxu u vstupu do ZOO nebo pořízení nových ubikací pro vybrané živočichy. Dotace města Jihlavy pomohla Horáckému divadlu Jihlava s rekonstrukcí zvukové aparatury na velké scéně, s instalací scénického nasvícení fasády budov divadla a letos je avizován spolupodíl města Jihlavy na úhradě nákladů spojených s revitalizací malé scény jediné profesionální divadelní scény v regionu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Zdroj: Tisková zpráva Kraje Vysočina
Foto: archiv redakce