01. září 2022
6 minut čtení

Prvního září, ať se vám všem daří aneb Jihlavské školy dnes přivítaly přibližně 630 prvňáčků


Pro přibližně 630 dětí nastal dnes v jihlavských školách den D. Nastoupily totiž do první třídy a zahájily tak novou životní etapu, povinnou školní docházku. Nová poznání a povinnosti čekají však i na jejich rodiče, a tak všem přejeme, ať jsou plni jen pozitivních dojmů a vždy si v této hektické době najdou na děti dostatek času, aby jim byli oporou. Redakce Moje Jihlava oslovila ještě další vinšující, a tak si teď můžete přečíst, co přejí dětem, rodičům a pedagogům primátorka města Jihlavy, vedoucí odboru školství, pedagogičtí pracovníci a zástupci z řad rodičů. Slavnostní den se samozřejmě neobešel bez dárků.

Přání šťastného vykročení do nového školního roku směřuji zejména k těm nejmenším začínajícím školákům, prvňáčkům, kterým se vstupem do ZŠ otevírají nové obzory, začíná jim nová a velmi důležitá životní etapa, kterou nesporně školní docházka je. Přeji všem prvňáčkům, aby záhy získali nové kamarády, nejenom na dobu školní docházky, ale kamarádství na celý život. Přeji jim, aby se jim škola stala hrou. Současně se obracím i na rodiče, protože největší tíha bude na jejich bedrech. Těm přeji velkou dávku pochopení nejen pro své děti, ale i pro školu, kterou budou jejich děti navštěvovat a hlavně nezapomínat na to, co nás po dlouhá léta ctilo, ale bohužel v poslední době se vytrácí. A to je „selský rozum“. České školství prochází velmi těžkým obdobím, proto mé jediné přání pedagogům je, vrátit školy do normálu. A na závěr samozřejmě všem přeji pevné zdraví.
Mgr. Tomáš Koukal vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy města Jihlavy

Zejména na prvňáčky ve svém přání myslela i primátorka města Jihlavy Karolína Koubová.

Všem prvňáčkům přeji, aby je škola bavila a aby se nepřestali nikdy ptát na to, jak svět funguje, aby byli zvědaví. Rodičům přeji, aby je neopouštěla trpělivost, učitelům pak přeji ze srdce úplně klidný a obyčejný školní rok, do kterého nezasahuje nic jiného než potřeby žáčků a žákyněk.
MgA. Karolína Koubová primátorka města Jihlavy
Jako maminka prvňáčka mám docela smíšené pocity. Radost a nadšení z nové etapy života, ale zároveň končí léta her a i pro rodiče začínají větší povinnosti. S nimi i obavy, jak sám vše zvládne. Zbývá mi jen doufat, že jsme ho do samostatného života dobře vybavili.
Soňa Knížová maminka Olivera, prvňáčka na ZŠ Seifertova v Jihlavě

Aby byly obavy školáků i rodičů rozptýleny, připravil Kraj Vysočina pro všechny prvňáčky „startovací sadu“ dárků, které jim zpříjemní a usnadní vstup do nového prostředí základní školy. V batůžku nebo stylovém pytli na záda děti najdou také bezpečnostní prvky, cyklolékárničku a reflexní vestu. „Stejně jako loni bude i letos pro žáky 3. ročníků základních škol připravena badatelská sada doplněná o Atlas Vysočiny podpořená on-line edukačním webem. Pokud jde o střední školy, tam Kraj Vysočina pokračuje nadále v podpoře talentované a aktivní mládeže, kterou rozšířil i na další nejen technické a odborné školy. Stejně jako v minulosti i letos mezi aktivní středoškoláky rozdělíme tři milióny korun,“ doplnil Jan Břížďala.

Do základních, středních a vyšších odborných škol na Vysočině 1. září 2022 nastoupí cca 66 800 školáků, dalších 16,5 tisíce dětí bude navštěvovat mateřské školy. „Vůbec poprvé do lavic základních škol usedne 5 650 prvňáčků, do prvních ročníků středních škol dorazí zhruba 4800 studentů a v maturitních ročnících studium ukončí zhruba 4 tisíce studujících,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. Skutečné počty dětí ve školách ovlivní letos i nástupy dětí z Ukrajiny.

Krásné dárky věnovalo prvňáčkům i město Jihlava. Pastelky, barvičky, nůžky a další potřeby, které děti mohou využít doma i ve škole, ušetřily rodičům výdaje, které v září, obzláště u prvňáčků, pěkně provětrají peněženky.

Na Základní škole Demlova usedne letos do školních lavic 58 prvňáčků. I jim ráda touto cestou popřála vykročení pravou nohou ředitelka školy.

Milí žáčci, přeji vám, abyste se ve škole dozvěděli mnoho zajímavého, ale také, abyste se společně s vašimi novými kamarády hodně smáli a užili si mnoho legrace. Vždyť s úsměvem jde všechno líp. A rodičům našich nových žáků přeji samozřejmě trpělivost a především odhodlání být jejich dětem vždy velkou oporou. Věřte, že vaše péče se jednou velmi dobře zúročí. Všem žákům a jejich rodičům přeji do nového školního roku pevné zdraví, mnoho školních, ale i osobních úspěchů. Těším se na společná setkávání.
Mgr. Andrea Medunová ředitelka ZŠ Demlova
Radost a úsměv přeje dětem také Kateřina Kraclová, průvodkyně ve SCIO škole, nestátní alternativní základní škole založené společností Scio a inspirované svobodným přístupem ke vzdělávání.
Milé děti, vyrazte do nového školního roku s úsměvem a radostí. Přeji vám, ať potkáváte lidi, kteří vám rozumí, a také vy rozumíte jim. Využijte svůj čas k poznávání světa kolem sebe a budování nových přátelství.
Kateřina Kraclová průvodkyně ve SCIO škole Jihlava
Do nového školního roku přeji všem prvňáčkům, školákům, studentům i pedagogům, ať je škola místem, kde se všichni rádi setkávají, rozšiřují své znalosti, motivují se a inspirují. Ať jsou školní dny naplněné touhou po poznání, ale i radostí a přátelstvím.
Michaela Šedová asistentka pedagoga, Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava
I u nás v redakci máme dva čerstvé prvňáčky, proto jim, a samozřejmě všem ostatním, přejeme tu nejhodnější paní učitelku, spoustu nových kamarádů, co nejlehčí aktovku a tolerantní maminky. Maminkám potom hodně čokolády a pedagogům zasloužený respekt a brzké prázdniny:-).

Autor a foto: IvonKa a Anička