13. dubna 2023
2 minuty čtení

První velký krok letošních předškoláků je tu. Zápisy do jihlavských základek dnes začínají

V Jihlavě začínají dnes 14. dubna zápisy do prvních tříd a přípravných tříd a pokračovat budou i zítra 15. dubna. Po oba dva dny se konají zápisy do přípravných a prvních tříd základních škol zřizovaných městem pro rok 2023/2024. V Základní škole speciální a Praktické škole Jihlava se uskuteční 14. dubna.

Informace o místě a čase zápisů najdou zájemci na vývěskách v budovách i na webových stránkách. „Povinnost dostavit se k letošnímu zápisu do 1. třídy se vztahuje na děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a dále na ty, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok,“ upozornil vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal.

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě odborného posouzení lékaře a příslušného poradenského zařízení. Povinnost dostavit se k zápisu se vztahuje i na děti, u kterých je předpoklad odkladu školní docházky.

K zápisu je nutné s sebou přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Povinnost zapsat žáka se škole ukládá podle jejího stanoveného školského obvodu, tedy podle místa trvalého bydliště. „Právem každého rodiče je možnost volby školy pro své dítě. V případě, že rodiče zvolí školu mimo spádovou oblast a vybraná škola má naplněnou kapacitu, nemusí ředitel školy požadavku zákonných zástupců vyhovět,“ uvedl Tomáš Koukal.

Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Jihlava se uskuteční ve dnech 2. a 3. května. Stejně jako školy, i vedení MŠ informace o místě a čase zveřejní ve svých budovách a na webových stránkách.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci
Foto: Ivona Kavalierová