07. dubna 2023
2 minuty čtení

Příroda na Třebíčsku opět ukazuje svou krásu. Kvete vzácný koniklec velkokvětý

V těchto dnech kvete na několika místech na Třebíčsku chráněný koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Z nejnavštěvovanějších míst jde o přírodní památku Kobylinec u Trnavy, která je i nejzápadnějším místem jeho výskytu na Vysočině, dále přírodní památku Špilberk a přírodní památku Ptáčovský kopeček. V době kvetení konikleců se jedná o velmi navštěvovaná místa, a pokud se chystáte na tuto krásu podívat zblízka nevstupujte mezi rozkvetlé koniklece, ale pozorujte je ze vzdálenosti, která je pro ně nebude ničivá. Jinak může dojít k nevratnému poškození ještě nerozkvetlých poupat.

„Koniklece jsou vedle bledule jarní v časném jaře prvními kvetoucími rostlinami v naší přírodě. Díky péči a ochraně, které lokalitám Kraj Vysočina poskytuje, každé jaro znovu vykvetou a jejich počet se nezmenšuje. Určitě stojí za to tyto výjimečné lokality naší přírody navštívit a květiny vidět,“ uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí.

Na Vysočině se také vyskytuje další druh a to koniklec luční (Pulsatilla pratensis) v přírodní památce Klučovský kopec. Jde o menší vytrvalou bylinu s tmavě fialovým skloněným květem, jejímž plodem je nažka ve tvaru chlupatého chomáčku, který je obzvláště elegantní po ránu, kdy je pokryt rosou.

Koniklec patří k rostlinám, které mohou být v dlouhodobém horizontu ohroženy i změnou mikroklimatu vlivem zarůstání okolí dřevinami. Ochranářské zásahy je v tomto případě nutné realizovat právě i v širším okolí, aby zůstal zachován charakter stanoviště. Koniklec preferuje suchá, slunná stanoviště, semenáčky se uchytí jen na holém minerálním substrátu bez stařiny, mechu a vrstvy surového humusu. Rostlině nejvíce uškodilo omezení pastvy ovcí a změna zemědělského hospodaření v 50. letech minulého století, kdy došlo k silnému úbytku původních lokalit s jejím výskytem. Z toho důvodu musí být současná místa výskytu speciálně udržovaná.

Zdroj: Kraj Vysočina
 

Dále doporučujeme