27. února 2023
2 minuty čtení

Přihlášky na střední školy je nutné podat do 1. března. Polenská Montessori střední škola bude mít premiéru

Výběr vzdělávací instituce budoucích středoškoláků by měl být v tuto chvíli u konce. Přihlášky pro rok 2023 musí být podány nejpozději do 1. března 2023, rozhodující je datum odeslání. Přihlášky lze podat buď osobně do školy, datovou schránkou či poštou.

V prvním kole přijímacího řízení si každý žák může podat až dvě přihlášky.
Vybírat lze z oborů na dvou středních školách, případně ze dvou různých studijních oborů na jedné střední škole. Pro přijetí na střední školu se započítává ten lepší výsledek z obou termínů přijímacích zkoušek, a to bez ohledu na to, na které škole uchazeči výsledku dosáhli. Bodový zisk se započítá na obě školy.

Přihlášením se na dva maturitní obory mají žáci nárok na dva dubnové řádné termíny. Na výuční obory lze podat libovolné množství přihlášek.

Premiéru v přijímacím řízení na Vysočině bude mít letos Montessori střední škola s oborem Ekologie a životní prostředí v Polné. Zde bude rozhodujícím podkladem pro přijetí také ústní pohovor a prezentace vypracovaného portfolia. Nový obor hledá prvních 15 studentů prvního ročníku, které čeká také výuka v jihlavské zoologické zahradě, praxe v záchranné stanici nebo na domě přírody. Studenti budou pečovat o rezervace, ale také připravovat kampaně a vzdělávání pro mladší žáky.


Foto: www.freepik.com/free-photo/
Zdroj: fb Zoologická zahrada Jihlava, montessoripolna.cz/stredni-skola