08. dubna 2022
5 minut čtení

Pravidla soutěže o pizzu dle vlastního výběru

Podmínky soutěže o pizzu

1. Zadavatel a organizátor soutěže

1.1. Organizátor soutěže je společnost MojeJihlava.cz, s.r.o., IČO: 09864351, se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava.

Je také provozovatelem facebookové a instagramové stránky MojeJihlava

https://www.facebook.com/mojejihlava
https://www.instagram.com/moje_jihlava

2. Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky od 8. – 15. října 2022.

3. Účastníci soutěže

3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku.

3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.

3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména zadavatele, organizátora či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

4. Průběh soutěže

4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže:

  • Sleduje facebookový profil a zodpoví otázku, kolik kilogramů sýru spotřebovali v jihlavské pizzerii Pizza Family v měsíci září 2022 s největší přesností.

4.2. Po skončení soutěže organizátor vyhodnotí všechny vstupy do soutěže účastníků dle 4.1. a v komentářích u soutěžního příspěvku vybere 2 výherce, které odmění pizzou.

Vyhlášení proběhne 16.10. 2022 prostřednictvím Facebooku  v podobě komentáře pod soutěžním příspěvkem nebo příspěvkem s uvedením výherce. Výherce bude vyzván, aby kontaktoval MojeJihlava.cz  prostřednictvím soukromé zpráv. převzetí výhry a bude mu Zapojit do soutěže se lze jen jednou.

5. Výhra v soutěži

5.1. Výhrou v soutěži pro vylosovaného výherce je:

  • 2x pizza z Pizzerie Family dle vlastního výběru  

5.3. Podmínkou udělení výhry je, že výherce vstoupí do kontaktu s organizátorem formou soukromé zprávy na Facebooku do 14 dnů od vyhlášení výsledků soutěže a poskytne mu spolu se souhlasem s poskytnutím osobních údajů, údaje potřebné pro osobní vyzvednutí výhry (výhru neposíláme).

- Jméno a příjmení

  1. údaje budou využity pouze pro účely osobního vyzvednutí výhry. Více v části Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěže.

Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě a nevyzvedne-li si výhru do 30 dnů od vyhlášení výherce, ztrácí výhru a organizátor je oprávněn vybrat náhradního výherce.

5.4. Organizátor ani zadavatel neodpovídá za nevyzvednutí, nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.

5.5. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění a nelze je zaměnit za jiné ceny.

5.6. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek kdykoliv v průběhu soutěže.

6. Společná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

6.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje organizátor.

6.3. Zadavatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Zadavatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.

6.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

6.5. Organizátor ani zadavatel neodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.

V Jihlavě dne 8.10.2022

Foto: www.freepik.com/free-photo/pleased-attractive-european-woman-makes-wish-win-raises-hands-with-crossed-fingers-waits-lottery-results-closes-eyes_10583310.htm

Dále doporučujeme