27. srpna 2022
3 minuty čtení

Po čtyřech letech se 5. září otevře opravená ulice Jiřího z Poděbrad

V pondělí 5. září bude slavnostně otevřena ulice Jiřího z Poděbrad na jihlavském Bedřichově, která byla čtyři roky uzavřená. Původní rekonstrukce, která začala v roce 2018, počítala totiž pouze s opravou povrchu vozovky. Během prací se však zjistilo, že je v havarijním stavu kanalizace. Město ale nebylo jejím vlastníkem, vedlo spory se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko a nemohlo tak do rekonstrukce investovat, což se změnilo v roce 2021, kdy získalo vodohospodářskou infrastrukturu do své správy.

Jihlava musela udělat nový projekt, ve kterém je oddílná kanalizace, tedy zvlášť potrubí na dešťovou vodu a zvlášť na odpadní.

Nové výběrové řízení

Smlouva s původní dodavatelskou firmou PORR byla ukončena marným uplynutím lhůty pro zhotovení stavby k 31. 12. 2020 a následným nepodepsáním dodatku ze strany firmy, který měl prodloužit dobu realizace. Město proto vypsalo nové výběrové řízení, ve kterém zvítězila právě firma COLAS.

Je hotovo, předáno, zbývá už jen povolení k užívání

Stavbu předala stavební firma městu Jihlava 18. srpna, nyní následuje ještě stavební řízení ve věci předání stavby k užívání. Kvůli vícepracím byl termín dokončení stavby původně stanoven až na 26. srpna. „Bylo nutné ještě položení chráničky pro otický kabel, průchodky pro trakční kabely a další drobnosti  v oblasti kanalizace a také jsme splnili bezpečnostní požadavky policie na dva zpomalovací prvky,“ uvedl za investora radní Jihlavy pro oblast dopravy Jaroslav Vymazal s tím, že se vše zvládlo v termínu a nyní už je stavba kompletně dokončena. 

Město za novou oddílnou kanalizaci pod silnicí a za nový povrch ulice Jiřího z Poděbrad zaplatí celkem přes 16 milionů korun bez DPH.

Přes Černou stezku se dříve vyhýbali celnici

Mimochodem, víte, že ulici Jiřího z Poděbrad, se v minulosti říkalo Černá stezka?

Uvedené pojmenování ulice obdržela v letech 1918 až 1939, kdy ji okupační úřady přejmenovaly na Schwarzergasse, Černou ulici. Po osvobození se stala opět ulicí Jiřího z Poděbrad, zřejmě jako připomenutí jeho obléhání Jihlavy v letech 1458 a 1470 a jeho usilování o trvalý mír v Evropě.

V dávné minulosti ulici Jiřího z Poděbrad předcházela stezka mezi frekventovanou haberskou cestou z Prahy do Jihlavy a osadou Dřevěné Mlýny při řece Jihlavě, kde stával Hölclův mlýn. Tudy se mohlo dále pokračovat po takzvané České cestě do nitra Moravy, a přitom se vyhnout jihlavské celnici a poplatkům. Možná i právě odtud pochází lidový název Černá cesta, který se udržel dodnes.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci, redakce
Foto: redakce