06. března 2023
2 minuty čtení

Od května bude mít parkování v centru města nová pravidla

Zejména neustále se zvyšující počet aut ve městě vede Jihlavu k tomu, že od května bude fungovat nový systém parkování. Začne se centrem města a přilehlými oblastmi, v dalších měsících a letech bude postupně rozšiřován i do dalších částí Jihlavy.

Každý rok je ve městě nově zaregistrováno téměř 700 osobních vozů. Na každých tisíc obyvatel tak bylo k 31. prosinci 2022 už 531 aut. Před šesti lety to přitom bylo o 84 méně.

Ve městě není k dispozici dostatek parkovacích ploch ve veřejných prostorách, ani není v silách města každoročně vystavět 700 nových parkovacích míst. „Potřeba by na ně byla plocha stejně velká jako polovina Masarykova náměstí a stálo by to nejméně sto milionů korun,“ uvedl radní David Beke.

Pro stávající parkovací stání ve veřejném prostoru je třeba zavést pravidla, upřednostnit na nich místní obyvatele a podnikatele a umožnit parkování i ostatním návštěvníkům – po úhradě krátkodobých parkovacích oprávnění. 

Z financí, které město získá při provozu nového systému parkování, budou hrazeny projekty a investice, které zlepší dopravu ve městě. 

Harmonogram

Od května 2023 bude nový systém parkování spuštěn v oblastech 01 centrum, 02 Tyršova, 03 Havlíčkova jih, 32 Křižíkova a 52 U Pivovaru, tedy v centru města a jeho okolí na sever k Fritzově ulici, na východ k parku Malý Heulos, na jih k Hradební ulici a na západ ke Štefánikovu náměstí a ulici 17. listopadu.

Později během roku 2023 přibydou oblasti 04 U Městského nádraží a 05 Úvoz severněji od centra k městskému nádraží a Okružní ulici.

Na rok 2024 připravujeme rozšíření systému parkování směrem k nemocnici a do sídlišť Evžena Rošického, U Hřbitova a Telečská.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci