01. listopadu 2023
3 minuty čtení

Nový parkovací dům, sleva na jízdném pro děti a zrušení poplatků za popelnice. Takový je závěr devátého jednání jihlavského zastupitelstva

Poslední říjnový den roku 2023 proběhlo v Jihlavě deváté zasedání zastupitelstva. Mrknete s námi, o čem se diskutovalo?

Za supermarketem Billa u Třídy Legionářů by měl v prostranství stávajícího parkoviště vzniknout nový parkovací dům. Soukromý investor by ho chtěl otevírat zároveň s otevřením Horácké multifunkční arény, tedy koncem roku 2025. Investorem parkovacího domu bude společnost ICOM transport, které město za účelem výstavby parkovacího domu prodá pozemky včetně staveb na nich stojících za kupní cenu 2 400 Kč/m2 bez DPH. Součástí smlouvy o budoucích smlouvách na prodej pozemků je i směna dalších potřebných pozemků. Prostor, jehož části budou předmětem směny, se nachází u autobusového nádraží v Jihlavě před odborem dopravy Magistrátu města Jihlavy a město jejich směnou získá pozemek, na kterém je obslužná komunikace s parkovacími místy ve vlastnictví statutárního města Jihlavy.

Další diskuze probíhala na téma poplatků z pobytu, za užívání veřejného prostranství, za odpady a psy. Důvodem byla především novelizace procesních ustanovení zákona o místních poplatcích, ze kterého vyhlášky vycházejí. Výše místních poplatků včetně lhůt splatnosti zůstanou i nadále stejné.
Přestože náklady městu rostou ve všech oblastech, necháváme všechny poplatky stejné. A naopak se snažíme podporovat mladé rodiny s malými dětmi odpuštěním poplatku za odpady,“ uvedl náměstek primátora pro oblast financí Jiří Pokorný.

Díky úpravě obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství nebudou nově děti do tří let platit v Jihlavě za odpady. Poprvé přijde rodičům upozornění na zaplacení poplatku až v roce, ve kterém dítě dosáhne čtyř let věku.

Dále zastupitelé v pondělí schválili zlevnění jízdného v MHD pro žáky, studenty a seniory. Od 1. ledna 2024 bude platit nový ceník Dopravního podniku města Jihlavy. Senioři nad 75 let budou jezdit zdarma, pro cestování jim postačí jen občanský průkaz, už si nebudou muset vyřizovat ani Jihlavskou kartu. Za polovinu budou papírové jízdenky pro děti a studenty. Dětem do 15 let se také sníží cena ročního časového kuponu ze 730 Kč na 365 Kč a studentům od 15 do 18 let se sníží cena ročního časového kuponu na 730 Kč. Studenti od 15 do 26 let budou nově jezdit za polovinu i s jednotlivým jízdným. Zároveň jihlavští zastupitelé odsouhlasili také integraci jihlavské hromadné dopravy s Veřejnou dopravou Vysočiny.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci
Foto: redakce