24. září 2022
3 minuty čtení

Nová recepce Domu Gustava Mahlera září tyrkysovou barvou. Uvnitř se můžete občerstvit, poslechnout si hudbu i zakoupit vstupenky

V sobotu 17. září se za zvuku úvodní melodie z Mahlerovy Symfonie č. 3  v podání žáků Základní umělecké školy Jihlava slavnostně otevřela nová recepce Domu Gustava Mahlera.

V kulturně informační centrum se proměnila dlouhodobě nevyužívaná kavárna ve Znojemské ulici. Nová recepce nabízí návštěvníkům moderní muzejní obchod se sortimentem originálních suvenýrů, zajímavých publikací i hudebních nahrávek. Příležitost k zastavení poskytne poslechový koutek a odpočinkové místo, kde je možné se občerstvit a prohlédnout si odborné publikace nebo informační materiály o zajímavostech Jihlavy i blízkého okolí. Navíc se zde budou prodávat vstupenky na různé akce a do dalších turistických objektů. Dům Gustava Mahlera je nyní také prezentačním místem festivalu Mahler Jihlava - Hudba tisíců.

Všechny přítomné přivítala na slavnostním otevření recepce kurátorka Domu Gustava Mahlera Jana Součková, se kterou jsme nedávno přinesli rozhovor.  Po ní se slova ujala radní města Silvie Čermáková: „Chci poděkovat všem, kteří se na této rekonstrukci podíleli, a to jak architektům, tak zdejším pracovníkům a příslušným odborům magistrátu. Výřez tohoto okna je symbolickým výřezem do 21. století. Je to duch této ulice i tohoto prostoru a já doufám, že zaujme a bude sem zvát.“

Největší změnou ve vnějším vzhledu Domu Gustava Mahlera se stalo nové velkoformátové výkladní okno, které odkazuje na původní historickou podobu. Více o něm prozradila Jana Nováková z jihlavské architektonické kanceláře UNArchitekti, která vypracovala ve spolupráci s památkáři projektovou dokumentaci k přestavbě.

Dalším výrazným prvkem je tyrkysová barva interiéru. Ta navazuje na vzhled ostatních prostor Domu Gustava Mahlera, které navrhovala grafička Eva Bystrianská ve spolupráci s tehdejší náměstkyní primátora Irenou Wagnerovou před jeho otevřením v roce 2008. Nechala se inspirovat obdobím secese a atmosférou doby Gustava Mahlera, kterou  propojila s moderními prvky interiéru.

Zdroj a foto:  jihlava.cz/jezkovyoci