14. července 2022
5 minut čtení

Nová ambulance na ORL pomáhá pacientům s poruchami polykání, zejména po zánětech, nádorech či mozkových příhodách

Nová certifikovaná ambulance, která funguje v rámci ORL oddělení jihlavské nemocnice, se specializuje na vyšetření a léčbu poruch polykání. Určena je zejména pro pacienty po léčbě zánětlivých či nádorových onemocnění v oblasti horních cest dýchacích a polykacích, nebo pro pacienty s poruchami polykání po cévních mozkových příhodách. Ambulance logicky navazuje na přítomnost onkologického a iktového centra jihlavské nemocnice a na dispenzární onkologickou ambulanci při ORL oddělení nemocnice. Pacienti jsou do specializované poradny objednáni přes ORL či logopedickou ambulanci.V provozu je jednou za dva týdny ve středu dopoledne a dle vývoje potřeb a možností personálu bude zvážené její rozšíření.

Jak probíhá vyšetření?


ORL lékař zde ve spolupráci s klinickým logopedem vyšetřují a hodnotí mimo jiné také jednotlivé fáze polykání s pomocí tenkého videoendoskopu s možností ukládání záznamu. To je důležité pro následné hodnocení efektu léčby. Vlastní vyšetření provádí lékař. Spolu s
logopedem hodnotí nejprve základní strukturální a funkční změny dutiny ústní a hltanu - překážky, jizevnaté procesy, pooperační změny, stagnaci sliny či zatékání do dýchacích cest, poruchy hybnosti jazyka, patra, reflexy na podráždění, svalový tonus. Následně je vyšetřeno vlastní polykání soust dle konzistence. „Při vyšetření polykání užíváme vodu a pyré nebo piškot. Tekutina a pyré jsou barveny potravinářským barvivem“, vysvětluje klinická logopedka Kateřina Trčková.

Poruchy polykání jsou v posledních letech stále více aktuální. „Intenzifikace léčby
onkologických onemocnění v oblasti hlavy a krku, ať chirurgické, či nechirurgické (ozařování), zvyšuje její úspěšnost, zároveň se však více či méně podílí na pooperačních či poradiačních změnách polykacích cest strukturálních nebo funkčních,“ konstatuje primář ORL jihlavské nemocnice Petr Dvořák. „Dostatečný příjem stravy lze samozřejmě nahradit třeba sondou, nebo gastrostomií (PEG), ale přirozený příjem potravy je součástí běžného společenského
života. Nemožnost poobědvat či se napít ve společnosti či v kruhu blízkých, pacienta
omezuje a výrazně mu snižuje kvalitu života. Tento pacientský pohled však často jako
zdravotníci podceňujeme“, dodává.

Jiným problémem je přítomnost aspirací (vdechnutí) potravy do dýchacích cest s rizikem rozvoje aspirační pneumonie. Občas každému nějaké to sousto „zaskočí“, pokud je to však jev pravidelný a jsou poškozeny normální očistné mechanismy, hrozí zánětlivé komplikace v dýchacích cestách. Zásadní úlohu v následné rehabilitaci polykání sehrává logoped, který je přítomen vyšetření a sleduje, v které oblasti se příčina potíží nachází.

Zdroj: Tisková zpráva Nemocnice Jihlava
 

Dále doporučujeme