26. září 2022
4 minuty čtení

Noc vědců v Jihlavě: Na vysoké škole si můžete nechat zkontrolovat sluch

V pátek 30. září 2022 se uskuteční další ročník Noci vědců. V rámci této zajímavé akce můžete navštívit Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě, kde si od 17 hodin můžete nechat změřit sluch pomocí speciálně vyvinuté aplikace. Zajímá vás, jak jste na to se sluchem? Akce je vhodná pro dospělé i děti a je zdarma.

Výše uvedená technologie na měření sluchu bude k dispozici všem zájemcům, kteří v pátek 30. září navštíví Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Tato škola se zapojila do celostátní akce s názvem Noc vědců, v rámci které se otevírají nejen univerzity a vědecké ústavy, ale i řada dalších institucí, zabývajících se vědeckými výzkumy. Noc vědců se koná od roku 2005 a dává příležitost setkání široké veřejnosti s vědci a jejich prací.

Neváhejte proto využít možnost návštěvy Vysoké školy polytechnické Jihlava a zjistit, jak jste na tom se svým sluchem. Bližší informace o akci najdete na https://www.nocvedcu.cz/o-akci.

Vstupné je zdarma a program je uzpůsoben pro děti i dospělé. Tak dorazte s rodinou nebo přáteli do budovy školy a zažijte noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář.

Speciální aplikace vznikla na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě

Nechte si změřit sluch pomocí mobilní aplikace, která slouží k orientačnímu posouzení existence sluchové vady. Tato unikátní mobilní aplikace vznikla na Vysoké škole polytechnické Jihlava ve spolupráci akademických pracovníků katedry sociální práce a katedry technických studií a v současné době je využívána k odhalování sluchových vad hned v několika zařízeních sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Celý proces vývoje nové technologické pomůcky pro měření sluchu se mohl uskutečnit díky projektu Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb, který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA . Jeho hlavním příjemcem byla Vysoká škola polytechnická Jihlava a externím aplikačním garantem Kraj Vysočina. Dalšími účastníky byla tři zařízení pobytových sociálních služeb na Vysočině: Domov Jeřabina Pelhřimov, Domov Nové Syrovice a Domov pro seniory Jihlava – Lesnov. Z těchto organizací byli vybráni vhodní klienti, a pokud u nich byla potvrzená diagnóza, byl s nimi zahájen proces následné korekce sluchu.

Důležitým přínosem projektu byla rovněž nově vytvořená Metodika individuálního plánování péče o seniory se sluchovými vadami, která zahrnuje standardizované metody a postupy v péči o sluchově postižené seniory. Dalším přínosem je potom zavedení nových přístupů, metod sociální a ošetřovatelské péče a využití technologií v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů. Vytvořená metodika byla schválena a je v současné době volně ke stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, aby jí mohli využívat všichni poskytovatelé sociálních služeb České republiky.

Zdroj: Tisková zpráva Kraje Vysočina
Foto: redakce