29. července 2022
4 minuty čtení

Nízkopříjmové domácnosti na Vysočině mohou od 1. srpna žádat o kotlíkovou dotaci

V pondělí 1. srpna od 8.00 přijímá Kraj Vysočina žádosti o dotace na výměnu starých kotlů s ručním přikládáním, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu, za nové ekologické zdroje vytápění. Příjemcem podpory mohou být majitelé rodinných domů a bytů nebo majitelé trvale obývaných rekreačních staveb, kteří však splňují podmínku nízkopříjmové domácnosti. V rámci této výzvy rozdělí Kraj Vysočina 119 milionů korun, žádosti lze podávat od 1. do 31. srpna 2022 pouze v elektronické podobě – prostřednictvím datové schránky, s elektronickým podpisem nebo ve formě konvertované žádosti.

Jakou výši mohou žadatelé dostat?

Kotlíkové dotace budou vypláceny ve výši 95 % způsobilých výdajů, s limitem maximálně 130 tisíc korun v případě kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže, nebo kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. V případě výměny kotle za tepelné čerpadlo činí maximální dotace 180 tisíc korun.

U plynového kondenzačního kotle, na který je možné získat dotaci až 100 000 Kč, musí být splněna podmínka, že kotel byl nainstalován nebo alespoň závazně objednán do 30. 4. 2022. O dotaci mohou žádat pouze domácnosti, které splní podmínku nízkopříjmovosti, tzn. roční čistý příjem všech členů domácnosti v roce 2020 nebyl v průměru vyšší než 170 900 Kč.

Příjmy však nemusí prokazovat domácnost, kde všichni členové pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, pokud je žadatel nezletilý nebo student denního studia do 26 let, případně žadatel pobíral od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

Formuláře žádostí a návody k vyplnění: www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02744

Servisní linka v případě technických potíží s vyplněním žádosti: 564 602 889

Infolinka ke kotlíkovým dotacím: 564 602 888, e-mail: kotliky@kr-vysocina.cz

Zdroj: Tisková zpráva Kraje Vysočina
Foto: pixabay.com