27. července 2022
4 minuty čtení

Na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě proběhly slavnostní promoce

Ve Výukovém centru Vysoké školy polytechnické v Jihlavě se ve dnech 20.–22. 7. 2022 uskutečnily slavnostní promoce absolventů. V rámci tradičních ceremoniálů symbolicky zakončili své studium nejenom čerství absolventi bakalářského a magisterského studia, ale také absolventi kurzů Univerzity třetího věku.

Univerzitu třetího věku v letním semestru úspěšně ukončilo 119 aktivních seniorů. Ti nezískávají po absolvování studia akademický titul, ale osvědčení o absolvování kurzu. „Jedná se o posluchače, jejichž studium bylo přerušeno pandemií koronaviru na jaře 2020. Zatímco v dřívějších letech se promoce absolventů Univerzity třetího věku konaly v historické aule, letos jsme měli premiéru v moderních prostorách výukového centra,“ uvádí Šárka Venkrbcová z Centra celoživotního vzdělávání VŠPJ, které výuku na Univerzitě třetího věku zajišťuje.

Mezi 196 absolventy, kteří v letním semestru ukončili své vysokoškolské studium, jsou nejenom čerství bakaláři, ale i šest nových držitelů akademického titulu Mgr. z oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví. Sedmnácti novým bakalářům a jedné absolventce navazujícího magisterského studia se přitom díky vynikajícím studijním výsledkům podařilo dosáhnout na červený diplom.

Slavnostního aktu se vedle akademických pracovníků, vedení školy a zástupců obou komor akademického senátu zúčastnili v roli čestných hostů i zástupci statutárního města Jihlava a Kraje Vysočina v čele s primátorkou Karolínou Koubovou a hejtmanem Vítězslavem Schrekem.

Zdroj: Vysoká škola polytechnická Jihlava