16. ledna 2023
2 minuty čtení

Na Krajském úřadě v Jihlavě se konalo setkání pečujících rodičů. Předali své dobré i špatné zkušenosti se systémem

Rodiče pečující o dítě s postižením se sešli v úterý 10. ledna 2023 v budově D Krajského úřadu v Jihlavě, aby se zúčastnili analýzy, která zkoumá potřeby pečujících osob, takzvaných neformálních pečujících, kteří se o své děti s handicapem starají doma. Někteří rodiče se dostavili osobně, jiní využili možnosti online připojení. S žádostí o účast na analýze a možnosti předat své pozitivní i negativní zkušenosti se systémem péče o děti s postižením se na rodiče obrátila zástupkyně Nadace J&T, v jejíž režii celá toto akce byla.

Rodiče se často shodli na tom, že největším problémem je v mnoha případech náplň aktivit a činností denních stacionářů pro větší děti, které vůbec nezohledňují možnosti a rozvoj dětí. Dalším velkým problémem je nedostatek buď dobrovolníků, nebo placených asistentů, kteří by mohli dítě pohlídat, aby si rodič mohl v klidu zajít třeba k lékaři, pokud nemá ve svém okolí nikoho, kdo se o ně po dobu jeho nepřítomnosti postará.

Probírala se také témata jako homesharing nebo absence odborníků, například dětských psychiatrů či v oblasti sexuality osob s postižením. 

Poznatky z tohoto dopoledního setkání, kde i přes náročná témata, panovala dobrá atmosféra, zahrne Nadace J&T do své analýzy, na které spolupracuje s Krajem Vysočina. Výsledky analýzy by měly napomoci podpoře pečujících rodičů a osob a zároveň zkvalitnit poskytované sociální služby. 
 

Autor: Ivona Kavalierová
Foto: Ivona Kavalierová