07. prosince 2022
2 minuty čtení

Na kotlíkovou dotaci dosáhnou další rodiny na Vysočině

Rada Kraje Vysočina rozhodla o schválení 788 žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace. Podle Hany Hejnové, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje územního plánování, budou moci úspěšní žadatelé čerpat finanční prostředky na výměnu starého kotle na tuhá palivo za nový ekologický zdroj tepla v celkovém objemu přes 116 milionů korun.

Od 1. 8. do 31. 8. 2022 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina předloženo 844 žádostí o dotaci v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti“, který je financovaný z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Podpoření žadatelé budou písemně informováni o schválení jejich žádosti prostřednictvím dopisu, který jim bude v nejbližších dnech zaslán společně se Smlouvami o poskytnutí dotace. Stejně tak budou vyrozuměni i všichni žadatelé, kterým nebyla dotace přiznána. Nepodpořeno bylo 56 žádostí, a to především z důvodu nesplnění podmínek programu nebo duplicitního podání stejné žádosti.

„Dotace jsou nově zacíleny na domácnosti, jejichž příjem nepřesahuje v průměru 170 900 Kč ročně a pro domácnosti složené výhradně ze starobních důchodců. Novinkou je možnost získat až 60 % dotace dopředu, na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem. Odpadá tedy nutnost mít na výměnu kotle našetřenou celou částku,“ doplnila Hana Hajnová.

Zájemci o dotaci, kteří nesplňují podmínky nízkopříjmovosti, avšak vlastní nemovitost vytápěnou kotlem nejvýše 2. emisní třídy, mohou na jeho výměnu čerpat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám, který má v gesci Státní fond životního prostředí.

Celkem bylo v rámci všech čtyř kol kotlíkových dotací dosud schváleno 9 346 žádostí o dotaci. K dnešnímu dni vyplatil Kraj Vysočina dotace na pořízení nových ekologických zdrojů tepla ve výši více než 762 milionů korun.

Zdroj: Kraj Vysočina
Foto: freepik.com