23. ledna 2023
2 minuty čtení

Máte doma předškoláka? Zápisy do jihlavských základních škol budou probíhat 14. a 15. dubna

Máte doma budoucího prvnáčka nebo prvňačku? Zápis dětí do prvních a přípravných tříd jihlavských základních škol se uskuteční ve dnech 14. a 15. dubna 2023 a v ZŠ speciální a Praktické škole Jihlava 14. dubna. Povinnost dostavit se k zápisu se vztahuje i na děti, u kterých je předpoklad odkladu školní docházky.

Informace o místě a čase zápisů zveřejní ředitelé jednotlivých škol formou vývěsek na budovách a na webových stránkách.  

„Povinnost dostavit se k letošnímu zápisu do 1. třídy se vztahuje na děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a dále na ty, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok,“ upozornil vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal.

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě odborného posouzení lékaře a příslušného poradenského zařízení. Povinnost dostavit se k zápisu se vztahuje i na děti, u kterých je předpoklad odkladu školní docházky.

Co mít s sebou u zápisu?

K zápisu je nutné s sebou přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Povinnost zapsat žáka se škole ukládá podle jejího stanoveného školského obvodu, tedy podle místa trvalého bydliště. „Právem každého rodiče je možnost volby školy pro své dítě. V případě, že rodiče zvolí školu mimo spádovou oblast a vybraná škola má naplněnou kapacitu, nemusí ředitel školy požadavku zákonných zástupců vyhovět,“ uvedl Tomáš Koukal.

Zápisy do školek

Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Jihlava se uskuteční ve dnech 2. a 3. května. Stejně jako školy, i vedení MŠ informace a o místě a čase zveřejní ve svých budovách a na webových stránkách.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci
Foto: Ivona Kavalierová

Dále doporučujeme