01. června 2023
2 minuty čtení

Landscape festival: nevšední instalace v ulicích Jihlavy

Od začátku června až do konce září Jihlavu promění Landscape festival. Ten zasáhne formou architektonických intervencí a uměleckých instalací do městského prostoru i života samotného. Formou výstav bude prezentovat inspirativní příklady české i zahraniční krajinářské a industriální architektury. Zároveň bude hledat možnosti rekultivace některých lokalit, které v současnosti nejsou atraktivní, ale mají velký potenciál.

Hlavním cílem ale stále zůstává oživení letního období ve městě a také pomoc cestovnímu ruchu. 

Příležitost k objevování

Landscape Festival bude pro Jihlavu příležitostí prosadit i jiná soudobá témata, věnující se kvalitě veřejných prostranství, jejich udržitelnosti, biodiverzitě či adaptaci na změnu klimatu. Pro místní obyvatele i pro přespolní návštěvníky města bude příležitostí objevit mnohovrstevnatost městské krajiny Jihlavy.

„Jihlava je i místem s výraznou historickou kulturní stopou. Tento kontext je velmi důležitý pro kurátorský koncept, který nabízí ve spolupráci s místními organizacemi jako je například Brána Jihlavy či Oblastní galerie Vysočiny jiný pohled na genia loci města,“ doplnil ředitel a zakladatel festivalu architekt Dan Merta.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci
Foto: redakce