15. listopadu 2023
2 minuty čtení

Kraj Vysočina ocenil začínající projekty Respekt centrum, VYPIŠ SE! a Senidoor – Dvířka do vany

Dnes proběhlo na Vysoké škole polytechnické Jihlava slavnostní vyhlášení výledků třetího ročníku soutěže pro začínající podnikatelé.

Kraj Vysočina v soutěži STARTupUJ NA VYSOČINĚ ocenil 15. listopadu 2023 tři nadějné projekty - Vzdělávací centrum respektující individuální potřeby svých klientů, anonymní aplikaci podporující včasné zachycení psychických problémů u mladých lidí a inovativní dvířka do vany. Autoři vítězných projektů ve třech soutěžních kategoriích si odnesli nejen finanční odměny ve výši 30 tisíc korun od Kraje Vysočina, ale také mentoring a poradenské služby od agentury CzechInvest a další věcné ceny od partnerů a sponzorů soutěže.

„Podpora začínajících podnikatelů hraje klíčovou roli v rozvoji ekonomiky a společnosti jako celku. Začínající podnikatelé často přináší nové myšlenky a inovace, posilují zdravé konkurenční prostředí, vytváří nová pracovní místa, podporují lokální ekonomiku. To jsou jen některé z mnoha důvodů, proč Kraj Vysočina podporuje začínající podnikatele, a to nejen prostřednictvím partnerství v soutěži ale také např. organizací vzdělávacích akcí,“ vysvětluje Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionální rozvoje, která nad soutěží převzala záštitu.

V termínu do 15. října 2023 bylo do soutěže přihlášeno celkem 12 soutěžních projektů, z toho 5 projektů bylo studentských. Z nich odborná porota vybrala tyto vítěze jednotlivých kategorií.

Zdroj a foto: Kraj Vysočina