10. prosince 2022
4 minuty čtení

Kraj Vysočina je jedním z prvních, na které se bude zaměřovat projekt týkající se stárnutí populace

Kraj Vysočina se připravuje na zapojení do projektu zaměřeného na stárnutí populace do roku 2050. Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava budou v následujících třech letech zpracovávat koncepci, která má v dlouhodobém horizontu připravit náš region na nutné kroky související se stárnutím populace. Kraj Vysočina patří z hlediska věkové struktury ke krajům s vyšším podílem seniorů. Do projektu budou zapojeni zaměstnanci Kraje Vysočina, nová pracovní místa kvůli projektu vznikat nebudou.

„Veškeré závěry a doporučení budou připraveny přímo na míru Kraji Vysočina, budou vycházet z našich aktuálních dat, zohledňovat naše kapacity a specifika našeho území. Projekt je tvořen jako pilotní, budeme tedy jedním z prvních krajů, které budou mít tento strategický dokument k dispozici. Není vyloučeno, že bude vzorovým materiálem pro ostatní regiony,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Navržená řešení pro adaptaci Kraje Vysočina na proces stárnutí obyvatelstva zasáhnou do široké škály oborů včetně rozvoje regionu.

„Opatření budou zahrnovat inovativní řešení nejen v sociální oblasti, ale i v bydlení, plánování veřejných prostranství, bezpečné dopravě nebo informačních technologiích se zohledněním využití nejnovějších trendů při vývoji kompenzačních pomůcek či předmětů běžného života v podobě vhodné pro všechny generace. Kraj si od materiálu slibuje navíc jisté potvrzení správnosti nastavení budoucích kapacit pobytových i terénních služeb a ověření zdrojů, z kterých budou služby hrazeny,“ vyjmenovává příklady zaměření projektu Jan Tourek, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.

Stříbrný trh

Výstupem projektu bude také manuál tvorby prostředí Stříbrná Vysočina. Podle Jana Tourka půjde o metodiku využitelnou městy a obcemi zaměřenou na oblast bydlení a veřejného poradenství. Tzv. stříbrný trh zahrnuje mimo jiné zboží, hodnoty a služby pro starší občany, soustředí se na přizpůsobení zboží a služeb pro lidi různého věku a s různou fyzickou zdatností, tak aby byla zlepšena jejich sociální kondice.

Zapojí se kmenoví zaměstnanci, nová místa nevzniknou

Vedení Kraje Vysočina podle hejtmana Vítězslava Schreka počítá, že se do projektu zapojí kmenoví zaměstnanci úřadu a nevzniknou žádná nová pracovní místa. Konzultace projektu jsou součástí běžné pracovní náplně lidí, kteří mají už nyní sociální a seniorskou problematiku ve své pracovní náplni. Nepůjde však pouze o ně, v průběhu zpracování budou cenné postřehy získávány na odborech zdravotnictví, informatiky, ale i dopravy nebo kultury.

Kraj Vysočina má vyšší podílů seniorů

Kraj Vysočina patří z hlediska věkové struktury ke krajům s vyšším podílem seniorů (podíl obyvatel ve věku nad 65 let je 21,1 %). Rozdíly mezi kraji budou narůstat a v roce 2040 bude v kraji podle prognózy ČSÚ těchto osob již 28,1 %, v mezikrajském srovnání se pak bude jednat o druhou nejvyšší hodnotu, přičemž rozdíly mezi kraji budou výraznější. Obdobná situace je u obyvatel ve věku 80 let a více, jejichž podíl v kraji je v současnosti 5,0 %.  V roce 2040 bude tato věková skupina představovat 9,4 % obyvatel.

Zdroj: Kraj Vysočina
Foto: pixabay