30. listopadu 2022
3 minuty čtení

Jsi fakt pěkná a chytrá! Pošleš mi fotky? Nikomu je neukážu, slibuju.

Policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina připravili a v současné době realizují preventivní projekt, který je zaměřený na nejohroženější věkové kategorie občanů. Projekt nese název Společně a preventivně.

V rámci projektu bylo vyhotoveno osm druhů preventivních kartiček. Každá kartička obsahuje jiné preventivní téma, se kterým se občané mohou setkat v běžném životě.
 V rámci preventivních aktivit policisté každoročně cílí na všechny věkové kategorie. Co se týče dětí, provádějí policisté na školách přednášky, besedy a interaktivní programy s cílem vést žáky k bezpečnému chování a zodpovědnému jednání. Věnují se nejrůznějším tématům v oblastech dopravy, rizikových situací, bezpečného pohybu ve virtuálním prostředí, nebezpečí drog a alkoholu či znalostí z oblasti právního vědomí. U seniorské populace policisté konají besedy na téma obezřetný senior a zvyšují tak povědomí o problematice podvodných jednání či bezpečného pohybu na internetu.

Prevence je nesmírně důležitý prvek, který pomáhá předcházet rizikovým situacím a snižovat nebezpečí páchání přestupkové a trestné činnosti. Právě proto policisté vytvořili preventivní materiál v podobě preventivních kartiček, které jsou určeny pro všechny věkové skupiny lidí. Kartičky jsou tematicky navržené tak, aby podchytili podstatu nebezpečného jednání pro danou kategorii.
Dva druhy kartiček jsou určeny pro žáky mateřských škol, kdy na zadní straně kartičky najdou základní telefonní čísla na složky integrovaného záchranného systému, přední strana kartičky obsahuje bílý obrázek policisty a služebního policejního vozidla, kterou si mohou dle libosti vybarvit. Další dva druhy kartiček jsou určeny pro žáky prvního stupně základních škol obsahující tématiku bezpečného pohybu v silničním provozu a téma osobního bezpečí. Pro žáky druhého stupně základních škol jsou určeny další dva druhy kartiček. Tyto kartičky obsahují témata týkající se bezpečného pohybu ve virtuálním prostředí a dalším tématem je zneužívání návykových láte,  zejména pak alkoholu a drog. Poslední dva druhy kartiček jsou určeny pro seniorskou populaci. Senioři se z nich dozvědí například témata týkající se obezřetnosti v internetovém prostředí a problematiku pohybu v silničním provozu.
 

Kartičky policisté již předávají určeným lidem v rámci celého Kraje Vysočina i v dalších
preventivních aktivitách určených mládeži či seniorům. Doufáme, že se kartičky dětem, dospívající mládeži či seniorům budou líbit a dozvědí se v nich důležité informace vedoucí k jejich obezřetnosti.

Zdroj a foto: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
 

Dále doporučujeme