20. prosince 2022
2 minuty čtení

Jihlavští zastupitelé schválili rozpočet města ve výši 2,3 miliardy korun

Dnes dopoledne zasedalo zastupitelstvo města Jihlavy, v rámci kterého projednávalo několik klíčových bodů. Tím stežejním byl rozpočet města na rok 2023. Radní jej schválili ve výši 2,3 miliardy korun.

Rozpočet Jihlavy preferuje klíčové rozvojové aktivity města a úspory běžných výdajů.  Vzhledem k dramatickému nárůstu cen energií a cen obecně se navýšení výdajové stránky rozpočtu dotklo téměř všech oblastí od příspěvku pro školy a další příspěvkové organizace až po veřejné osvětlení nebo provoz MHD. 

Oproti předchozím letům směřuje nyní více financí do obnovy vodohospodářské infrastruktury, která je ve velmi špatném stavu. Na obnovu vodovodů a kanalizací, je připraveno 125 milionů korun.

Na obnovu dopravní infrastruktury je v rozpočtu pro rok 2023 vyčleněna částka téměř 60 milionů korun. Konkrétně se budou opravovat např. ulice Hybrálecká, Lidická kolonie, Kapitána Jaroše, U Hlavního nádraží nebo most č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku.

V rozpočtu se také počístá s 800 miliony korun na výstavbu Horácké arény se počítá 

Jihlava předpokládá i vyšší daňové příjmy, meziročně vzrostou asi o 100 milionů korun. 

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci

Dále doporučujeme