13. listopadu 2023
2 minuty čtení

Jihlavští dobrodinci darovali potřebným 662 kg potravin

V sobotu 11. listopadu se uskutečnila na mnoha místech České republiky Sbírka potravin. Občané mohli věnovat lidem v nouzi základní trvanlivé potraviny, drogistické zboží či hygienické potřeby a dětskou výživu.

V Jihlavě sbírku již tradičně realizovala Oblastní charita v Lidlu na ulici Okružní. Shromáždilo se tu celkem 662 kg darovaných věcí. V celé ČR se vybralo 624 tun potravin a ostatního zboží.

„Jsme vděční, se stále najdou lidé - a není jich málo - kteří myslí na druhé a dokáží se rozdělit,“ uvedla Ida Kopalová Mitisková, koordinátorka potravinové pomoci z jihlavské Charity. Darované potraviny budou rozdělovány potřebným lidem, kteří jsou klienty Oblastní charity Jihlava, nebo mají potvrzení o hmotné nouzi od příslušné instituce.

„Potraviny vydáváme osobám v nouzi, které k nám pošle úřad nebo klientům našich služeb. Nejčastěji pomoc poskytujeme matkám samoživitelkám a seniorům. Pomáháme i osobám bez domova, nebo rodinám, které se ocitly v momentální nouzi vlivem různých okolností,“ objasňuje dále Kopalová Mitisková. Další kolo Sbírky
potravin se chystá na jaro 2024.

Zdroj a foto: Oblastní charita Jihlava