03. října 2022
2 minuty čtení

Jihlavský magistrát přijímá žádosti do programu regenerace městských památkových rezervací a zón

Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, vyhlašuje Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2023. Program je určen pro vlastníky nemovitých kulturních památek, které se nachází v MPR nebo MPZ. Netýká se těch, které jsou v majetku státu.

„Do programu se mohou přihlásit také fyzické nebo právnické osoby, které vlastní movité kulturní památky pevně spjaté se stavbou, jako jsou například hlavní oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou v už zmíněných lokalitách,“ uvedla vedoucí oddělení památkové péče v Jihlavě Dana Závodská.

Žádosti do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023, zpracované na předepsaném aktuálním formuláři, včetně předepsaných příloh, mohou zájemci zasílat nebo osobně donést na oddělení památkové péče Magistrátu města Jihlava nejpozději do 27. října 2022. „Pozdě podané žádosti budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. Stejně tak neúplné žádosti, které nebudou ke stanovenému termínu na výzvu našeho oddělení doplněny,“ upozornila Dana Závodská.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci