14. února 2023
2 minuty čtení

Jihlavské zastupitelstvo osouhlasilo: Již schválený úvěr ve výši 600 milionů, navýší ještě úvěrem ve výši 300 milionů

Zastupitelé Jihlavy dnes odsouhlasili způsob financování výstavby Horácké multifunkční arény (HMA). Uvolnili částku dvou set milionů korun z disponibilního zůstatku loňského hospodaření města do Fondu rezerv a rozvoje na financování výstavby HMA v Jihlavě. Schválili také navýšení investičního úvěru pro největší investice města. Kromě arény například také na Centrální dopravní terminál, Vodojem Bukovno nebo na revitalizaci náměstí. K již schválenému úvěru od České spořitelny ve výši 600 milionů korun proto schválili také nabídku ČSOB na přijetí úvěru ve výši dalších 300 milionů korun.

Aby město dosáhlo na dotaci Národní sportovní agentury (NSA), je podmínkou podepsaná smlouva s vítězným zhotovitelem stavby. Před podpisem takové smlouvy je však nutné mít zajištěné finanční krytí akce.

Pokud bude vybrán vítěz s nejnižší nabízenou cenou, činí jeho nabídka 1 909 milionů korun. Město předpokládá následující finanční krytí akce: 500 mil. Kč dotace Kraje Vysočina, 300 mil. Kč dotace NSA, 100 mil. Kč revolvingový úvěr, 810 mil. Kč investiční úvěr a 200 mil. Kč vlastní zdroje města (Fond rezerv a rozvoje, rozpočet, Fond kofinancování evropských projektů). 

Podíl investičního úvěru a vlastních zdrojů města se může v průběhu výstavby změnit například v závislosti na vstupu dalšího kapitálu z jiných zdrojů, o který bude dál město usilovat nebo po přijetí prostředků z pohledávek za zkrachovalou Sberbank. 

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci