18. září 2022
2 minuty čtení

Jihlavská vysoká škola prodlouží v zimě kvůli drahým energiím pauzu mezi semestry. Studentům se prodražuje i bydlení

Pokud podnikáte a máte do 50 zaměstnanců, můžete na Kraj Vysočina předkládat své projekty do programu z Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2022. Po roční pauze, kdy v roce 2021 program vyhlášen nebyl,  můžete ve vybraných oblastech podnikání požádat o dotaci maximálně 150 000 Kč na pořízení nebo technické zhodnocení strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů v oblasti průmyslové výroby a stavebnictví.

Minimální spoluúčast žadatele činí 50 % uznatelných nákladů projektu. Příjem žádostí bude probíhat od 17. října 8:00 hod. do 27. října 2022, o přidělení dotace rozhodne datum a čas podání. Vše potřebné k podání žádosti je již nyní zveřejněno na www.fondvysociny.cz v sekci Podnikání a inovace.

„V souladu se Strategií regionálního rozvoje České republiky 2021+ jsme tento ročník programu vyhradili pro podnikatele z hospodářsky a sociálně ohrožených území kraje, abychom jim pomohli udržet jejich konkurenceschopnost a pracovní místa, která vytvářejí,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Zdroj: Tisková zpráva Kraje Vysočina
Foto: redakce