27. prosince 2022
2 minuty čtení

Jihlavská nemocnice musela přistoupit k zákazu návštěv

Během vánočních svátků došlo k naplnění kapacit jihlavského infekčního oddělení. Vzhledem k velice špatné epidemiologické situaci přistupuje jihlavská nemocnice s okamžitou platností k zákazu návštěv.

Nejčastěji byli přijímáni dospělí pacienti s respiračními onemocněními, chřipkou a RS virem, v kombinaci s covidem, z většiny starší 70 let, kteří potřebují péči na lůžku po dobu několika dní. Pro tyto pacienty bylo třeba otevřít  další izolační oddělení. Stávající kapacity jsou zahlceny.

Zákaz návštěv neplatí na Stanici paliativní péče a na dětském oddělení. Jinde jsou pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem a v případech zvláštního zřetele. Zrušeny jsou i propustky pacientů.

Případné návštěvy mohou proběhnout za přísných hygienických podmínek, v minimálním nutném počtu (max. 2 osoby) a s důslednou ochranou dýchacích cest jak návštěv, tak pacientů. Návštěvy nesmí mít příznaky respiračního onemocnění. Zákaz návštěv platí i pro oddělení porodnice a šestinedělí. Zde se připouští přítomnost otce u porodu za podmínky, že je zdráv a má ochranu dýchacích cest. Návštěvy, ale pouze otců, jsou za těchto podmínek povoleny i na oddělení šestinedělí. Ostatní návštěvy jsou v souladu s předchozím rozhodnutím zakázány. Jde o ochranu novorozenců, kteří jsou významně ohrožení vážným průběhem zejména RS virové infekce.

Zdroj: TZ Nemocnice Jihlava