07. května 2022
2 minuty čtení

Jihlava přijímá žádosti o dotace na malé kulturní akce

Až do konce května mohou pořadatelé posílat žádosti do druhého kola dotačního programu na podporu malých kulturních projektů 2022. Město podpoří vybrané akce až do výše 30 tisíc korun.

Program je určen na podporu kulturních akcí a aktivit přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života v Jihlavě. Cílem je podpořit na jedné straně začínající pořadatele nebo kulturní aktéry a na straně druhé stávající komunitní uskupení a spolky, které se chtějí veřejně prezentovat. Může být podpořen i cyklus několika akcí, které jsou vymezeny žánrem, tématem, cílovou skupinou a podobně.

Celkově čeká v městském rozpočtu na podporu malých kulturních projektů letošního roku 470 000 Kč. Dotace bude poskytnuta do maximální výše 30 tis. Kč, což může představovat až 100 % způsobilých nákladů projektu.

Žádosti můžete podávat od 2. května 2022 do 31. května 2022 do 14 hodin. V případě zaslání poštou je pro včasné podání žádosti rozhodující datum razítka (přijetí) podatelny Magistrátu města Jihlavy (tj. nejdéle do 31. května 2022 do 14 hodin).

Další podrobnosti k podání žádosti včetně potřebného formuláře a podmínky vyhlášeného programu najdete společně s doplňujícími informacemi na webu jihlava.cz.

Zdroj: www.jihlava.cz, foto redakce

Dále doporučujeme