01. dubna 2023
2 minuty čtení

I ukrajinští uprchlíci už budou muset letos v Jihlavě zaplatit za odpad

Dočasné podpůrné programy, které byly ukrajinským uprchlíkům v Jihlavě poskytovány, skončily už v loňském roce. Jednalo se například o poplatky za jízdenky v MHD, vstupenky na kulturu a sport, na koupaliště nebo do zoo. Od letoška vzniká také povinnost platit místní poplatek za odpadky.

Podle zákona je povinna platit tento poplatek každá fyzická osoba přihlášená v obci, za což zákon považuje také ohlášení místa pobytu cizince, který pobývá na území ČR po dobu delší než 3 měsíce, kterému byl udělen azyl, mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana cizinců. Poplatkovou povinnost nelze přenést na jiný subjekt, není tedy možné stanovit povinnost ubytovateli hradit poplatek za ubytované osoby.

Standardní postup v případě uprchlíků z Ukrajiny je takový, že se dostaví do některého z Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině, v Jihlavě je na ul. Tolstého 1914/15, kde mohou požádat o dočasnou ochranu, a kde se současně zaregistrují. Ekonomický odbor jihlavského magistrátu jako správce poplatku průběžně aktualizuje databázi poplatníků k místnímu poplatku za odpady a na základě údajů z těchto aktualizací zpracovává jednotlivé poplatkové povinnosti. „Cizinci tedy nemusí správci poplatku hlásit přihlášení pobytu do Jihlavy. Všem novým poplatníkům následně zasíláme informační dopis na zaevidovanou adresu s platebními údaji k poplatku,“ vysvětlil vedoucí ekonomického odboru jihlavského magistrátu Jan Jaroš.

Vzdělávací akce a školení, jak správně nakládat s odpadem a jak ho správně třídit, pořádá pro Ukrajince pravidelně ve svých prostorách organizace F-point

 

Zdroj a foto: www.jihlava.cz/jezkovyoci