31. srpna 2023
2 minuty čtení

Hoří Enviropol. Zase

V noci ze středy 30. srpna na čtvrtek v jihlavském závodu Enviropol hořelo. Příčinou požáru  jsou s největší pravděpodobností akumulátory.

Noční požár v Enviropolu mají patrně na svědomí baterie, které jsou v dnešní době součástí velkého množství elektrozařízení a v meziskladu společnosti Enviropol vzplanuly. K požáru tedy nedošlo při samotném zpracování elektroodpadu.

„Vznik požáru v meziskladu nás samozřejmě velmi mrzí, nicméně do našeho závodu se elektrospotřebiče dostávají k recyklaci již na konci své životnosti, kdy jsou často mechanicky poškozené. Akumulátory jsou běžně za hranicí své životnosti. Z toho pak pramení rizika zahoření, kterým je náš závod při recyklaci elektrozařízení vystaven,” přiblížila manažerka závodu Pavla Marušová s tím, že stejné problémy řeší zpracovatelé elektroodpadu po celém světě. „Rizika se snažíme maximálně eliminovat nejen kvůli bezpečnosti našich zaměstnanců a škodám na majetku, ale primárně z důvodu omezení negativních vlivů na životní prostředí,” dodala Marušová.

Vedení Enviropolu neustále hledá cesty k tomu, jak požárům zabránit.
Milionovými investicemi byla již v minulosti linka na předtřídění elektroodpadu, takzvaný Smasher, a také nové hasicí systémy. Firma zaměstnává požárního technika a také významně spolupracuje s profesionálními krajskými hasiči. Hasiči zde pořádali mimo jiné i profesionální cvičení hašení elektromobilu.
V současné době probíhá v závodě interní šetření požáru, které povede ke vzniku dalších opatření, které by měly do budoucna zabránit podobným událostem.

Zdroj a foto: Dana Křížková, PR and Marketing