29. července 2022
4 minuty čtení

Hejtman Schrek diskutoval se zemědělci z Vysočiny. Ti musejí některé své provozy rušit

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek se sešli se zástupci okresních organizací a krajského vedení Zemědělského svazu i Agrární komory. Jednání byl přítomen i prezident Agrární komory Jan Doležal. Součástí setkání s regionálními zemědělci byla také prohlídka Zemědělského družstva Hrotovice. Společně řešili problémy zemedělců, kteří se na evropském trhu stávající nekonkurenceschopní kvůli situaci s výkupními cenami. 

Hejtman Kraje Vysočina byl přítomnými informován o jejich nespokojenosti s nastavením dotací pro české zemědělce, a to i v evropském kontextu. Poukazovali na neutěšenou situaci výkupních cen především vepřového masa, kvůli kterým se stávají na evropském trhu nekonkurenceschopní. Modernizovali své chovy významnou investicí a nyní jsou z důvodu nekonkurenceschopnosti provozy nuceni rušit.

Kraj se zaměřuje na výchovu mladých zemědělců

„Pozorně jsem si poslechl okolnosti, které naše zemědělce trápí. Protože z úrovně kraje nemáme na nastavování dotací žádný vliv ani nástroje, směřujeme naši krajskou podporu především do propagace regionálních potravin, zaměřujeme se na středoškolskou výchovu budoucích zemědělců a podporujeme rozšíření studijní nabídky Vysoké školy polytechnické Jihlava o agronomické obory. Považuji konkurenceschopnost českého zemědělství za důležitý prvek pro udržení pracovních míst, životní úrovně a rozvoj venkova vč. potravinové soběstačnosti. Je v našem zájmu, aby české potraviny tvořily hlavní část spotřebitelského koše,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.  

Součástí setkání s regionálními zemědělci byla také prohlídka Zemědělského družstva Hrotovice. Vedení družstva ukázkově propojuje jak provozy živočišné a rostlinné výroby, tak doplňkovou činnost. Daří se provozovat bioplynovou stanici, která odpadním teplem pokrývá část obce, ekonomicky dobře nastavené jsou i originální provozy pálenice nebo chov sumečka afrického, který nese značku regionální produkt.

Zdroj: Tisková zpráva Kraje Vysočina

Dále doporučujeme