30. května 2022
2 minuty čtení

Důvěra. Otevřenost. Komunikace = DOK. Takový je nový název jihlavského Vrakbaru

Po téměř čtvrt století se od 1. června 2022 mění název Centra primární prevence Vrakbar na CPP DOK. Do konce roku 2007 fungovalo Centrum prevence – klub Vrakbar jako jedno zařízení, které svou činnost zaměřovalo na tři hlavní oblasti: dopolední Programy primární prevence pro školní kolektivy, odpolední Nízkoprahový klub pro mládež a terénní práci.

Vlivem legislativních změn a potřeby odborné specializace došlo v roce 2008 k úplnému oddělení jednotlivých činností a vznikly dvě samostatné služby – Centrum primární prevence Vrakbar a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar.  Společně užívaná zkratka obě služby ale často zaměňovala a docházelo k nechtěným nedorozuměním. Z Vrakbaru se tak již brzy vynoří DOK, který je zkratkou pro pracovní nástroje této instituce, tedy důvěru, otevřenost a komunikaci.

 „Symboliku lodi a vodního světa neopouštíme. Jen jsme se z podmořského vraku přemístili do místa, kde se lodě staví a opravují. V tom našem Doku je čas a prostor podívat se s posádkou na jejich třídní loď z různých stran a zjistit, co ještě potřebuje k bezpečné plavbě,“ uvedla Romana Kubů, vedoucí Centra primární prevence Vrakbar Jihlava.

Zdroj: Tisková zpráva Oblastní charity Jihlava

Dále doporučujeme