05. září 2022
3 minuty čtení

Desítky odborníků a tisíce hodin podpory přinesl do jihlavských škol projekt na podporu inkluzivního vzdělávání

V době distanční výuky a během první vlny ukrajinských běženců pomáhali ve školách odborníci zapojení v projektu Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání. I ve školním roce 2022/23 budou téměř na všech jihlavských školách pracovat psychologové nebo speciální pedagogové.

Desítky odborníků a tisíce hodin podpory přinesl do jihlavských škol projekt Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání. „Spolupráce s partnery trvala dva roky. Díky třicetimilionové dotaci z Evropské unie pracovali s desítkami dětí v mateřských a základních školách psychologové nebo speciální pedagogové, další pracovníci se zase věnovali dětem s odlišným mateřským jazykem nebo z jiného sociokulturního prostředí,“ vysvětlil vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání jihlavského magistrátu Rostislav Havel.

Během trvání projektu kladli všichni zapojení důraz zejména na spolupráci. „Měli jsme dva velké partnery Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava a neziskovou organizaci F point. Zapojili jsme také všechny jihlavské mateřské a základní školy, poradny, charitu, sociální odbor magistrátu a další podpůrné nebo školské organizace. A spolupráce, která za projektu vznikla, neskončí s vyčerpáním evropských peněz. Znalosti a vztahy, které se díky projektu podařilo navázat, už mezi lidmi a dětmi zůstanou,“ je přesvědčena koordinátorka projektu Ivana Wiesnerová.

Distanční výuka a válka

Úsilí spolupracovníků projektu mělo být původně zaměřené na děti ze sociálně, jazykově nebo kulturně odlišného prostředí. „Během realizace projektu se ale výrazně změnila situace na školách, a to kvůli distanční výuce a potom i kvůli válce na Ukrajině. Aniž bychom to dopředu plánovali, byli jsme v Jihlavě díky projektu na zátěžové situace lépe připraveni než jinde,“ dodal Havel.

Navázané spolupráce a podpory si váží radní pro oblast školství a jeden z iniciátorů projektu Daniel Škarka. „Mám velkou radost z dopadů projektu, který se věnoval nejen dětem a žákům, ale také podpoře učitelů a celkově klimatu ve školkách a školách. Z rozpočtu města podpoříme pokračování aktivit, které se nejvíce osvědčily, a dál budeme hledat možnosti, jak pomáhat jihlavským mateřským a základním školám,“ řekl Škarka.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci
Foto: redakce
 

Dále doporučujeme