10. listopadu 2022
3 minuty čtení

Čtyřletý projekt Jihlavské historické domy končí, završí jej výstava a vznikne naučná stezka

Čtyřletý výzkumný projekt zaměřený na jihlavské historické domy letos končí. V rámci projektu zkoumal tým odborníků na historické budovy (památkáři, archeologové, architekti, stavební historikové a urbanisté) všech 53 historických domů v majetku města Jihlavy. Z tohoto souboru bylo pak k podrobnějšímu průzkumu a zaměření vybráno 27 nejzajímavějších. Projekt zakončí plánovaná výstava a také vznikne naučná stezka po těchto domech.

Výstupem projektu Jihlavské historické domy je nejen podrobná analýza jejich historického vývoje a architektonických hodnot, ale také architektonické a urbanistické studie využití, které zpracovávali studenti fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Součástí výstupů jsou i odborná doporučení k ideálním budoucím zásahům, rekonstrukcím a způsobům využití městských domů.

Do projektu je kromě brněnské Fakulty architektury zapojena také nezisková organizace Archaia Brno, která na území Jihlavy již mnoho let provádí historické průzkumy a záchranné archeologické výzkumy. Statutární město Jihlava v projektu vystupuje jako aplikační garant a přispívá povinnou 20procentní finanční spoluúčastí, tedy 350 tisíci korun ročně. Zbývající část rozpočtu projektu je financována z dotačního programu na podporu společensko-humanitárního výzkumu, který vyhlásila Technologická agentura ČR (TAČR).

Výstava Jihlavské historické domy

Závěry čtyřletého výzkumného projektu představí veřejnosti výstava plánovaná na závěr tohoto roku. Základní informace o zkoumaných domech budou prezentovány přímo na fasádách jednotlivých domů, a to se stručným popisem i výkresy.  Vznikne tak nová naučná stezka historickým centrem Jihlavy, která představí nevýznamnější domy v majetku města. Trasu propojující jednotlivé domy i jejich stručné popisy najdete již nyní na stránkách města ZDE.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci
Foto:
 www.jihlava.cz/jezkovyoci, redakce

Dále doporučujeme


Ulice Jana Masaryka se proměnila v barevnou promenádu. Festival Landscape chce otevřít diskuzi o veřejném prostoru

Ulice Jana Masaryka se proměnila v barevnou promenádu. Festival Landscape chce otevřít diskuzi o veřejném prostoru

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otevřela pět výstav, včetně zvukové

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otevřela pět výstav, včetně zvukové

Landscape festival: nevšední instalace v ulicích Jihlavy

Landscape festival: nevšední instalace v ulicích Jihlavy

V Jihlavě bude v létě zavřený jeden vjezd na náměstí kvůli propadlé komunikaci

V Jihlavě bude v létě zavřený jeden vjezd na náměstí kvůli propadlé komunikaci

Den otevřených zahrad na Vysočině už příští víkend

Den otevřených zahrad na Vysočině už příští víkend

Vysočina chce letos nabídnout další dotace na kotle pro rodiny s nízkými příjmy

Vysočina chce letos nabídnout další dotace na kotle pro rodiny s nízkými příjmy

Pátrání po zmizelém traktoru se proměnilo  v hledání jehly v kupce sena

Pátrání po zmizelém traktoru se proměnilo v hledání jehly v kupce sena