10. listopadu 2022
3 minuty čtení

Čtyřletý projekt Jihlavské historické domy končí, završí jej výstava a vznikne naučná stezka

Čtyřletý výzkumný projekt zaměřený na jihlavské historické domy letos končí. V rámci projektu zkoumal tým odborníků na historické budovy (památkáři, archeologové, architekti, stavební historikové a urbanisté) všech 53 historických domů v majetku města Jihlavy. Z tohoto souboru bylo pak k podrobnějšímu průzkumu a zaměření vybráno 27 nejzajímavějších. Projekt zakončí plánovaná výstava a také vznikne naučná stezka po těchto domech.

Výstupem projektu Jihlavské historické domy je nejen podrobná analýza jejich historického vývoje a architektonických hodnot, ale také architektonické a urbanistické studie využití, které zpracovávali studenti fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Součástí výstupů jsou i odborná doporučení k ideálním budoucím zásahům, rekonstrukcím a způsobům využití městských domů.

Do projektu je kromě brněnské Fakulty architektury zapojena také nezisková organizace Archaia Brno, která na území Jihlavy již mnoho let provádí historické průzkumy a záchranné archeologické výzkumy. Statutární město Jihlava v projektu vystupuje jako aplikační garant a přispívá povinnou 20procentní finanční spoluúčastí, tedy 350 tisíci korun ročně. Zbývající část rozpočtu projektu je financována z dotačního programu na podporu společensko-humanitárního výzkumu, který vyhlásila Technologická agentura ČR (TAČR).

Výstava Jihlavské historické domy

Závěry čtyřletého výzkumného projektu představí veřejnosti výstava plánovaná na závěr tohoto roku. Základní informace o zkoumaných domech budou prezentovány přímo na fasádách jednotlivých domů, a to se stručným popisem i výkresy.  Vznikne tak nová naučná stezka historickým centrem Jihlavy, která představí nevýznamnější domy v majetku města. Trasu propojující jednotlivé domy i jejich stručné popisy najdete již nyní na stránkách města ZDE.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci
Foto:
 www.jihlava.cz/jezkovyoci, redakce

Dále doporučujeme