29. září 2022
2 minuty čtení

Cena Ď je určena mecenášům a dobrodincům, v Jihlavě si ji převzali Dana Gurková a David Chlupáček

Cena Ď. To je ocenění, které je určeno mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělání a morálních hodnot v České republice. Cenu Ď v Kraji Vysočina 2022 získala Dana Gurková za symbolickou adopci zvířat v Zoologické zahradě Jihlava. Projekt podporuje nepřetržitě od roku 2013. Město Jihlava jako hostitel Ceny Ď mělo navíc privilegium udělit ocenění i podle své nominace. Cenu Ď v Jihlavě 2022 si tak převzal David Chlupáček.

Dana Gurková za devět let přispěla částkou sto tisíc korun a podpořila tak chov hrošíků liberijských. „Ceníme si u ní zvláště toho, že pomáhá zcela nezištně. Nežádá žádné ocenění ani výhody. Právě dlouhodobá aktivní účast v tomto projektu má hluboký smysl, a to nejen díky finanční pomoci, ale zároveň vztahu, který vzniká mezi zoologickou zahradou a každým, kdo ji takovýmto způsobem podporuje. V konečném důsledku je tento vztah přínosem celospolečenského rozměru,“ vysvětlil nominaci ředitel zoo Jan Vašák.

David Chlupáček působí ve funkci ředitele Střediska křesťanské pomoci a Naděje pro život Jihlava. Hlavní činností obou středisek je poskytování sociálních služeb. Provozují azylový dům pro muže, ženy a rodiny s dětmi nebo noclehárnu na zimní sezónu. Zabezpečují i terénní programy pro osoby bez přístřeší. „David Chlupáček nám pomáhal také při mimořádných událostech. Například při zajišťování ubytování pro ukrajinské uprchlíky nebo pro lidi bez domova, kteří museli být v době covidu v karanténě či izolaci,“ vysvětlil jeden z důvodů ocenění náměstek primátorky Petr Ryška. 

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci