11. srpna 2022
4 minuty čtení

Budoucí podobu náměstí Almy Rosé představí výstava na radnici

Výstava soutěžních návrhů na novou podobu náměstí Almy Rosé před Dělnickým domem proběhne od 17. 8. do 16. 9. 2022 v přízemí jihlavské radnice.

Almu Rosé, slavnou neteř Gustava Mahlera, s Jihlavou spojuje rodiště její matky Justiny i řada koncertů, které zde odehrála. Minimálně dvakrát tato houslová virtuoska vystupovala i v samotném Dělnickém domě. V roce 2020 jihlavští zastupitelé schválili architektonickou soutěž na revitalizaci právě náměstí před Dělnickým domem. Radnice pojmenování hledala i s pomocí občanů prostřednictvím veřejné výzvy. Vybraný návrh vystihuje reprezentativní, kulturní i společenský charakter budoucího náměstí. Obyvatelé Jihlavy mohli své tipy posílat během srpna a září, kdy probíhala kampaň na sociálních sítích města.

V prosinci 2021 byla vyhlášena urbanisticko-krajinářská soutěž, které se zúčastnilo 13 týmů. Podobu prostranství před Dělnickým domem město vybere ze tří oceněných návrhů a vybraný autor zpracuje studii náměstí i Fibichovy ulice. Součástí zadání byly podněty od veřejnosti a studie bude s veřejností znovu konzultována. Následně bude studie podkladem pro projektovou dokumentaci a realizaci po etapách. Soutěžní návrhy by měly řešit ideu a koncepci celého prostoru náměstí, podobu dlažby a povrchů, organizaci dopravy, opatření pro příznivé mikroklima a také městský mobiliář, případně umělecké dílo. Důležitým tématem lokality je také parkování.

„Zadáním soutěže bylo znovu vytvořit náměstí jako příjemný a plnohodnotný veřejný prostor, který vytváří funkční lokální centrum i reprezentativní předprostor Dělnickému domu. Zásadní výzvou je začlenění dopravního koridoru frekventované ulice Žižkova do zklidněného prostoru náměstí,“ uvedl náměstek pro oblast životního prostředí Vít Zeman.

Porota, které předsedal renomovaný architekt Jan Šépka, v soutěži ocenila dva návrhy, které se umístily na sdíleném druhém místě. Druhou cenu v soutěži získaly týmy architektky Anny Laubové a architekta Roberta Sedláka. Na třetím místě se umístil návrh týmu architekta Matěje Čunáta. Autoři oceněných návrhů budou přítomni na vernisáži, která proběhne 17. 8. v 17 hodin v gotické síni jihlavské radnice, a také na komentované prohlídce, která proběhne v pondělí 5. 9. od 17 hodin v přízemí radnice. Kromě výstavy jsou návrhy k dispozici také na webu jihlava.cz/alma.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovy-oci