20. září 2023
3 minuty čtení

Brána Jihlavy opět hledá ředitele, k odvolání Jakuba Demla se vyjádřilo vedení města

Brána Jihlava je příspěvkovou organizací statutárního města Jihlavy s působností v oblasti kultury a cestovního ruchu. Od 1. července 2021 spravuje městská zařízení a památky jako je Dům Gustava Mahlera, Brána Matky Boží, Jihlavské podzemí, Galerie Nonstrop v Malé Lazebnické a dům Masarykovo náměstí 21. Organizace po odvolání Jakuba Demla hledá nového ředitele.

Mezi požadované předpoklady uchazečů patří mimo jiné ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, nejlépe manažerského a ekonomického směru. Důležitá je také orientace v kultuře a cestovním ruchu a výborné vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu. Po uchazečích se požaduje vypracovat mimo jiné návrh koncepce rozvoje organizace na pět let, který bude obsahovat základní SWOT analýzu instituce, vize a poslání organizace nebo rámcový ekonomický plán. Předpokládaný nástup do funkce je 1. prosince 2023. Lhůta pro podání přihlášek včetně příloh je 16. října 2023 do 12. hodin.

V reakci na různé zprávy v médiích a na sociálních sítích  ohledně odvolání bývalého ředitele Demla se vyjádřil náměstek primátora pro oblast školství, kultury a sportu Richard Šedivý.

„Skutečně se podařilo nastartovat spoustu pěkných akcí, velký kus práce se udělal na marketingu, například #DoJihlavy se velmi povedl. Stejně tak komentované prohlídky městem se staly oblíbené. Nicméně je také zapotřebí, aby fungovala organizace jako celek i co se týče administrativy a procesů. Důvodů odvolání pana ředitele bylo mnoho, jedním z nich byl dlouhodobý problém se špatnou komunikací s jednotlivými odbory magistrátu. Příkladem mohu zmínit pozdní žádosti o stanoviska, žádosti o zábory či odevzdávání úkolů přes komunikační portál příspěvkových organizací. Opravdu vážné důvody byly uvedeny v protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly. Zjištění týkající se nezveřejňování smluv v registru smluv, nedodržování směrnic, nefungující řídící kontrola, nedodržování ceníků nebo dokonce zkreslení účetní závěrky a z toho plynoucí její neschválení nelze přejít jen tak. Navíc stěžejní projekt Brány Jihlavy pro rok 2023, kemp Nomád, nebyl vůbec realizován z důvodu manažerského selhání, protože se nepodařilo včas vyřídit potřebná povolení. Je zapotřebí poděkovat bývalému řediteli za to, co se povedlo. A osobně jsem tak již učinil. Věřím, že dojde k bezproblémovému předání agendy, projekty jsou nastartovány a nemyslím si, že by došlo odchodem pana ředitele k jejich ohrožení," uvádí Šedivý.

Jakub Deml, který vystudoval audiovizi, nová média a konceptuální tvorbu na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze a také kreativní pedagogiku na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze zůstává dále v organizaci zaměstnancem.

Zdroj: www.jihlava.cz/jezkovyoci
Foto: Anička Rásochová